Logistyka w przedsiębiorstwie

Logistyka w przedsiębiorstwie

Inżynierskie 7 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

 

Przygotowanie studenta w zakresie zdolności do praktycznego rozwiązywania charakterystycznych, jak i skomplikowanych zadań inżynierskich, w tym pracy w nieprzewidywalnych warunkach. Absolwent przygotowany będzie do podejmowania decycji w dynamicznym środowisku. Studenci zostaną również wzbogaceni w umiejętności rozwiązywania problemów dotyczących działalności gospodarczej, w tym kompetencje miękkie umożliwiające elastyczne funkcjonowanie. Ponadto absolwenci będą dobrze przygotowani do podjęcia studiów magisterskich drugiego stopnia, zarówno w obszarze nauk technicznych jak i nauk ekonomicznych, a także na studiach podyplomowych.

Jaką wiedzę zdobędziesz?

Student w toku studiów posiądzie wiedzę w zakresie:

 • organizowania procesów logistycznych;
 • zastosowania nowoczesnych rozwiązań dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania łańcuchów logistycznych;
 • profesjonalnej obsługi klienta;
 • wdrażania metod inżynierskich w organizacji logistyki produkcji, zaopatrzenia, magazynowania i dystrybucji
 • wykorzystywania wiedzy z zakresu fizyki, chemii, towaroznawstwa, zarządzania, ekonomii i marketingu na rzecz rozwoju logistyki przedsiębiorstwa;
 • zastosowania współczesnych narzędzi informatycznych takich jak systemy ERP (Enterprise and Resource Planning, Map&Guide (kalulacja kosztów transportu drogowego), TransSped (system zarządzania transportem drogowym).

Jakich umiejętności nabędziesz?

 
 

Nabędziesz podstawowych i profesjonalnych umiejętności inżynierskich z zakresu:

 • posługiwania się technikami informacyjno-komunikacyjnymi,
 • projektowania i planowania w obszarze logistyki,
 • wykorzystywania metod analitycznych, symulacyjnych i eksperymentalnych do ustalania związków przyczynowo-skutkowych i rozwiązywania zadań inżynierskich,
 • dokonywania analizy ekonomicznej prowadzonych działań,
 • formułowania specyfikacji zadań inżynierskich,
 • oceny przydatności metod i narzędzi projektowania i realizowania zadań inżynierskich.

Wybrane przedmioty:

 • Budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń,
 • Ekologistyka,
 • Ekonomika transprtu,
 • Gospodarka magazynowa,
 • Inżynieria projektowania systemów logistycznych,
 • Inżynieria systemów i analiza systemowa,
 • Podstawy metrologii,
 • Rysunek techniczny i maszynowy,
 • Zarządzanie produkcją i usługami.

Możesz pracować jako:

Zatrudnienie znajdziesz, między innymi, jako:

 • pracownik sekcji planowania i transportu,
 • referent w jednostkach administracji publicznej (zarządy dróg, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Inspekcja Transportu Drogowego,
 • specjalista ds. gospodarki materiałowej/zarządzania zapasami w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych,
 • spejalista ds. logistyki (FTL, LTL) w krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstwach transportowych i spedycyjnych oraz centrach logistycznych,
 • handlowiec w branży TSL,
 • referent ds. logistyki w centrach zarządzania kryzysowego,
 • samodzielny podmiot gospodarczy menedżer przedsiębiorstwa spedycyjno-logistycznego,

Nasi wykładowcy

Dr hab. inż. Janusz Łacny Prof. WSG, jest pierwszym kierownikiem Katedry Transportu, Spedycji i Logistyki Wyższej Szkoły Gospodarki. Jet uznanym specjalistą  w zakresie zagadnień logistyczno-transportowych, przez cztery kadencje pełnił funkcję prezydenta Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego z siedzibą w Genewie.

Sprawia mi wiele satysfakcji – mówi Profesor – przekazywanie swoich doświadczeń studiującej młodzieży. W toku kształcenia zwracamy szczególną uwagę na wiele praktycznych aspektów transportu i logistyki, co niewątpliwie  przyczynia się do  skrócenia okresu adaptacji zawodowej w przedsiębiorstwie naszych absolwentów.

Nasi absolwenci

Inż. Kateryna Synytska