Logistyka w przedsiębiorstwie - nabór zimowy

Logistyka w przedsiębiorstwie - nabór zimowy

Inżynierskie 7 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

 

Przygotowanie studenta w zakresie zdolności do praktycznego rozwiązywania charakterystycznych, jak i skomplikowanych zadań inżynierskich, w tym pracy w nieprzewidywalnych warunkach. Absolwent przygotowany będzie do podejmowania decycji w dynamicznym środowisku. Studenci zostaną również wzbogaceni w umiejętności rozwiązywania problemów dotyczących działalności gospodarczej, w tym kompetencje miękkie umożliwiające elastyczne funkcjonowanie. Ponadto absolwenci będą dobrze przygotowani do podjęcia studiów magisterskich drugiego stopnia, zarówno w obszarze nauk technicznych jak i nauk ekonomicznych, a także na studiach podyplomowych.

Jaką wiedzę zdobędziesz?

Student w toku studiów posiądzie wiedzę w zakresie:

 • organizowania procesów logistycznych;
 • zastosowania nowoczesnych rozwiązań dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania łańcuchów logistycznych;
 • profesjonalnej obsługi klienta;
 • wdrażania metod inżynierskich w organizacji logistyki produkcji, zaopatrzenia, magazynowania i dystrybucji
 • wykorzystywania wiedzy z zakresu fizyki, chemii, towaroznawstwa, zarządzania, ekonomii i marketingu na rzecz rozwoju logistyki przedsiębiorstwa;
 • zastosowania współczesnych narzędzi informatycznych takich jak systemy ERP (Enterprise and Resource Planning, Map&Guide (kalulacja kosztów transportu drogowego), TransSped (system zarządzania transportem drogowym).

Jakich umiejętności nabędziesz?

 
 

Nabędziesz podstawowych i profesjonalnych umiejętności inżynierskich z zakresu:

 • posługiwania się technikami informacyjno-komunikacyjnymi,
 • projektowania i planowania w obszarze logistyki,
 • wykorzystywania metod analitycznych, symulacyjnych i eksperymentalnych do ustalania związków przyczynowo-skutkowych i rozwiązywania zadań inżynierskich,
 • dokonywania analizy ekonomicznej prowadzonych działań,
 • formułowania specyfikacji zadań inżynierskich,
 • oceny przydatności metod i narzędzi projektowania i realizowania zadań inżynierskich.

Wybrane przedmioty:

 • Budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń,
 • Ekologistyka,
 • Ekonomika transprtu,
 • Gospodarka magazynowa,
 • Inżynieria projektowania systemów logistycznych,
 • Inżynieria systemów i analiza systemowa,
 • Podstawy metrologii,
 • Rysunek techniczny i maszynowy,
 • Zarządzanie produkcją i usługami.

Możesz pracować jako:

Zatrudnienie znajdziesz, między innymi, jako:

 • pracownik sekcji planowania i transportu,
 • referent w jednostkach administracji publicznej (zarządy dróg, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Inspekcja Transportu Drogowego,
 • specjalista ds. gospodarki materiałowej/zarządzania zapasami w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych,
 • spejalista ds. logistyki (FTL, LTL) w krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstwach transportowych i spedycyjnych oraz centrach logistycznych,
 • handlowiec w branży TSL,
 • referent ds. logistyki w centrach zarządzania kryzysowego,
 • samodzielny podmiot gospodarczy menedżer przedsiębiorstwa spedycyjno-logistycznego,

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12545 zł
10625 zł
41 505 zł
22 980 zł
15 670 zł
Ilość ratKwota
czesne stałe
12545 zł
10625 zł
41 505 zł
22 980 zł
15 670 zł