Mechatronika

Mechatronika

Inżynierskie 7 SEMESTRÓW

Obszar studiów

 

Mechatronika to nauka będąca swoistą syntezą innych dziedzin wiedzy, do których zaliczyć można: mechanikę, elektronikę, informatykę, automatykę i robotykę.
"Mechatronika" jest jednym z najbardziej perspektywicznych kierunków studiów technicznych dających możliwości ciekawej i satysfakcjonującej pracy, zarówno w regionie, w całym kraju, jak i za granicą.
Istotnymi atutami obszaru "Mechatronika" są:

 • kadra w dużej mierze składająca się z praktyków,
 • możliwość realizacji praktycznych projektów inżynierskich,
 • wszechstronne zaplecze laboratoryjne,
 • dostęp do laboratoriów poza godzinami zajęć,
 • możliwość uzyskania certyfikatów uczelnianych rozpoznawanych w branży mechatronicznej, potwierdzających kompetencje zawodowe jeszcze przed ukończeniem studiów.
 • darmowe oprogramowanie firmy Microsoft w ramach MSDNAA oraz oprogramowanie SOLID Edge (oprogramowanie typu CAD), możliwość wyjazdu na studia w ramach programu Erasmus,
 • platforma e-learningowa.

To wszystko sprawia, że każdy student, nawet najbardziej zapracowany, może liczyć na dopasowanie indywidualnej ścieżki kształcenia tak, aby był w stanie zrealizować sprawnie i wygodnie cały proces dydaktyczny.

Czego się u nas nauczysz?

Absolwent będzie posiadał wiedzę w zakresie szeroko rozumianej mechatroniki, w szczególności będzie to wiedza z zakresu:

 • Programowania na poziomie umożliwiającym tworzenie oprogramowania dla urządzeń mechatronicznych, urządzeń mobilnych i platform mobilnych. Po zaliczeniu dwóch dodatkowych przedmiotów istnieje możliwość otrzymania uczelnianego certyfikatu ukończenia kursu „Programowanie” (System 1+1).
 • Projektowania z wykorzystaniem oprogramowania typu CAD ,
 • Elektroniki i elektrotechniki w zakresie niezbędnym w branży mechatronicznej,
 • Technologii sieciowych,
 • Programowania sterowników logicznych.

Wybrane przedmioty

 • Projektowanie układów sterowania,
 • Przekształtniki i źródła energii elektrycznej,
 • Grafika inżynierska,
 • Podstawy nanotechnologii,
 • Elementy urządzeń i systemów sterowania,
 • Programowanie strukturalne i obiektowe,
 • Miernictwo wielkości nieelektrycznych,
 • Robotyka,
 • Technologie sieciowe,
 • Programowalne Sterowniki Logiczne,
 • Podstawy eksploatacji maszyn,
 • Podstawy konstrukcji maszyn,
 • Niezawodność i diagnostyka układów mechatronicznych,
 • Projekt własny, Projekt zespołowy, Projekt inżynierski.

Wykorzystywane technologie

Od lat wzbogacamy się w najnowsze i najciekawsze na rynku urządzenia, inwestując w nasze laboratoria B+R, które są dostępne również dla studentów. Najciekawsze z nich to:

Sprzęt

 • Laboratoria komputerowe ogólnego przeznaczenia,
 • Pracownia grafiki komputerowej i projektowania CAD,
 • Laboratorium technologii sieciowych – wyposażenie zgodne z wymaganiami szkolenia CISCO CCNA / CCNP,
 • Laboratorium projektowania systemów sterowania – wyposażenie dostosowane do prowadzenia kursów z zakresu Programowalnych Sterowników Logicznych na poziomie S1,
 • Laboratorium robotyki,
 • Laboratorium metrologii wyposażone w 12 stanowisk komputerowych z kartami pomiarowymi firmy National Instruments i oprogramowaniem Lab VIEW, niezbędny sprzęt pomiarowy, czujniki i sensorów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych,
 • Laboratorium układów i systemów elektronicznych – wyposażone w stanowiska dydaktyczne i badawcze w zakresie elektroniki i elektrotechniki, systemów wbudowanych,
 • Laboratorium prototypowania – wyposażone między innymi w drukarki 3D, frezarkę CNC, stacje lutownicze.
 • Laboratorium materiałoznawstwa.
Oprogramowanie

 • Visual Studio,
 • LabVIEW,
 • MatLab,
 • SOLID Edge,
 • Adobe PhotoShop,
 • CorelDraw,
 • AutoCAD,
 • Affinity Designer.

Nasi wykładowcy

Specjaliści z doświadczeniem praktycznym posiadający własne firmy działające od lat na rynku IT, lub pracujący w znanych firmach z regionu kujawsko-pomorskiego. Nasi wykładowcy posiadają praktyczną wiedzę, pozwalającą im na realizowanie projektów IT w wielu branżach, czego dowodem jest realizowanie ogromnej ilości Voucherów Badawczych, dla wielu z firm z regionu.

Z kim współpracujemy?

GMSystem Integracja Systemów Inżynierskich, Sp. z o.o. , OMRON, Logon S.A, Asseco Data Systems S.A, Logonet, Bydgoski Klaster Informatyczny, PESA Bydgoszcz, Bydgoski Klaster Przemysłów Kreatywnych, CISCO, itp.

Gdzie znajdziesz pracę?

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie między innymi w firmach zajmujących się instalacją, projektowaniem i konstruowaniem rozproszonych systemów pomiarowych, w przemyśle maszynowym, firmach z branży elektronicznej oraz firmach konstrukcyjnych.

Co zapewniamy dodatkowo?

Zdajemy sobie dobrze sprawę z tego, że kandydaci chcą mieć możliwość szerszego rozwoju swoich umiejętności. W związku z tym zapewniamy również:

 • możliwość pracy przy praktycznych projektach realizowanych przez WSG,
 • dostęp do laboratoriów poza godzinami zajęć,
 • darmowe oprogramowanie w ramach Microsoft Imagine Academy,
 • darmowe oprogramowanie Solid Edge,
 • możliwość udziału w dodatkowych kursach i szkoleniach.
 • rozpoznawane w branży mechatronicznej certyfikaty ukończenia kursów: „Programowanie”, „Solid EDGE”, „Kurs CISCO”, „Programowalne sterowniki Logiczne poziom S1”.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
IV ROK
czesne progresywne
12450 zł402 zł450 zł520 zł
10520 zł460 zł520 zł594 zł616 zł
41 250 zł1 125 zł1 250 zł1 431 zł1 484 zł
22 470 zł2 200 zł2 470 zł2 835 zł2 940 zł
14 700 zł4 200 zł4 700 zł5 400 zł5 600 zł