Rynek i marketing

Rynek i marketing

Magisterskie 4 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

 

Sukces w biznesie zależny jest przede wszystkim od podejścia do odbiorcy, dlatego też konieczne jest zorientowanie na klienta, będącego użytkownikiem oferowanych usług i produktów. Aby cele firmy zostały osiągnięte, konieczny jest udział specjalistów posiadających wiedzę o rynku i rządzących nimi prawach. Studia w obszarze Rynek i marketing na kierunku Ekonomia maja na celu dostarczenie wiedzy z tego zakresu. Specjaliści w obszarze Rynek i marketing będą potrafili kreować, planować i organizować dostosowaną do rynkowego otoczenia i skuteczną strategię działania firmy.

Wiedza

Rynek i marketing to obszar, który łączy  rzeczywistość gospodarczą z teorią marketingu i podstawami gospodarki rynkowej. Marketing i rynek są naukami o podłożu ekonomicznym. Ich celem jest dostarczenie praktycznej i koniecznej dla efektywnego prowadzenia biznesu wiedzy, która to odgrywa w XXI wieku, w dobie „SI”, coraz większą rolę.

Marketing zdefiniować można jako proces o społecznym i ekonomicznym charakterze, umożliwiający jednostkom oraz grupom osiągnięcie celów poprzez produkcję, oferowanie oraz wymianę dóbr. Działania marketingowe przedsiębiorstwa mają na celu oddziaływanie na potencjalnych klientów i wywołanie zainteresowania ofertą. Specjaliści od marketingu zajmują się więc budowaniem długotrwałych relacji na szeroko pojętym rynku.

Rynek natomiast to forma więzi występująca pomiędzy różnymi podmiotami. Więzi te urzeczywistniają się między innymi za pośrednictwem marketingu. Jednak w związku z faktem, że w gospodarce rynkowej nie ma zjawisk jednoprzyczynowych oraz że każde zjawisko i każda decyzja ma różnorodne ukierunkowania, tylko unikatowe połączenie rynku i działań marketingowych pozwolą zrozumieć praktyczne uwarunkowania gospodarki rynkowej.

Umiejętności

 

Absolwent pozna specyfikę pracy w obszarach nowoczesnego marketingu i gospodarki rynkowej. Nabędzie umiejętności z zakresu szeroko rozumianej ekonomii, rynku i marketingu w kontekście mechanizmów funkcjonowania nowoczesnego biznesu. Absolwent będzie potrafił wykorzystywać skutecznie nowoczesne narzędzia marketingowe, takie jak Google Analytics, Google Trendy, Google Adwords oraz pozna techniki budowania wizerunku marki i relacji w mediach społecznościowych. Zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu planowania i analiz marketingowych. Dowie się, jak planować efektywne strategie komunikacji dla różnych grup docelowych, a także jak wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu ekonomii (w tym jej obszarów takich jak rynek i marketing) do budowania skutecznych zespołów marketingowych oraz planowania kampanii marketingowych w kontekście różnych grup docelowych.Absolwent po zakończeniu studiów będzie znał metody, techniki i narzędzia zarządzania marketingiem-mix i będzie potrafił wdrożyć te mechanizmy w praktyczne działania przedsiębiorstwa. Ekonomia to przede wszystkim umiejętne zastosowanie metod ilościowych. Kompetentnie przeprowadzone analizy ekonomiczne dadzą podstawę do budowania konkurencyjnej pozycji rynkowej i pozwolą na wdrożenie właściwej strategii działania. Ale o tym szczegółowo na naszych studiach... :-)

Wykaz wybranych przedmiotów

 • Analizy i badania rynkowe.
 • Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie,
 • Marketing-mix w XXI wieku,
 • Marketing 4,0,
 • Planowanie i organizowanie kampanii marketingowych,
 • Planowanie strategiczne w oparciu o marketing-mix,
 • Psychologia zachowań klientów,
 • Warsztaty pracy grupowej - przełożenie teorii marketingowej w praktykę gospodarczą,
 • Wykorzystanie narzędzi marketingowych na różnych etapach „życia produktu”.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie jako:

 • Analityk strategiczny,
 • Menedżer ds. rozwoju przedsiębiorstwa,
 • Menedżer marketingu,
 • Samodzielny specjalista ds. komunikacji i akcji PR.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12540 zł
10620 zł
41 485 zł
22 940 zł
15 600 zł
Ilość ratKwota
czesne stałe
12540 zł
10620 zł
41 485 zł
22 940 zł
15 600 zł