Systemy informatyczne

Systemy informatyczne

Inżynierskie 7 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

Przygotowanie absolwentów do podjęcia działalności inżynierskiej oraz pracy w zawodzie informatyka. Wyposażonych w umiejętności rozwiązywania złożonych, interdyscyplinarnych problemów z dziedziny szeroko pojętej informatyki.

Zapewnienie interdyscyplinarnego wykształcenia, które łączy podbudowę teoretyczną, wiedzę programistyczną oraz wiedzę na temat technologii internetowych i grafiki komputerowej.

 

Wiedza

Student w toku studiów uzyska wiedzę w zakresie:   

 • podstaw programowania
 • planowania, projektowania i konfiguracji sieci komputerowych na potrzeby sektora MŚP
 • projektowania, testowania, wdrażania systemów informatycznych
 • podstaw bezpieczeństwa usług informatycznych
 • praktycznych zastosowań technologii mobilnych
 • podstaw projektowania i implementacji systemów opartych na bazach danych
 • analizy metod projektowania
 • realizacji i weryfikacji komponentów systemów informatycznych
 • projektowania i administrowania średniej wielkości systemami informatycznymi
 • praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi
 • projektowania, budowy i eksploatacji sieci komputerowych i oprogramowania
 • projektowania w zakresie grafiki komputerowej

Umiejętności

Student w toku nauki nabędzie umiejętności:

 • zastosowań systemów informatycznych oraz działania współczesnych systemów komputerowych
 • wykorzystania systemów operacyjnych, sieci komputerowych
 • budowania baz danych i inżynierii oprogramowania
 • wdrażania nowoczesnych metod informatycznych w nauce i gospodarce
 • matematyczne i specjalizacyjne, przydatne do zastosowań w technice
 • programowania komputerów oraz pracy w zespołach programistycznych
 • programowania urządzeń mobilnych

Wykaz wybranych przedmiotów

 •     Podstawy programowania w języku C#
 •     Technologie internetowe
 •     Wstęp do technologii mobilnych
 •     Sieci komputerowe
 •     Systemy ERP
 •     Bezpieczeństwo systemów informatycznych
 •     Zarządzanie projektem inżynierskim
 •     Projektowanie systemów informatycznych
 •     Programowanie i sterowanie
 •     Zastosowania informatyki w automatyce

Perspektywy zatrudnienia

W branży IT możliwości realizacji ścieżki kariery inżynierskiej są bardzo szerokie, dotyczy zarówno stanowisk pracy związanych z sieciami komputerowymi jak i kariery programisty.

Przewidywane sektory zatrudnienia, miejsca i stanowiska pracy:

 • działy wsparcia informatycznego w firmach sektora MŚP oraz dużych
 • firmy konsultingowe w branży IT
 • stanowiska pracy w szeroko rozumianych serwisach komputerowych
 • tester oprogramowania
 • wdrożeniowiec systemów informatycznych
 • administrator systemów informatycznych
 • specjalisty ds. zarządzania informacją w przedsiębiorstwie

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
IV ROK
czesne progresywne
12380 zł330 zł380 zł445 zł
10435 zł380 zł435 zł510 zł533 zł
41 050 zł915 zł1 050 zł1 230 zł1 285 zł
22 075 zł1 810 zł2 075 zł2 440 zł2 545 zł
13 950 zł3 450 zł3 950 zł4 650 zł4 850 zł