Terapia zajęciowa

Terapia zajęciowa

Magisterskie 4 SEMESTRÓW

Program studiów

Terapia zajęciowa jest kierunkiem, który zajmuję się wieloaspektową rehabilitacją, mającą na celu poprawę stanu fizycznego, psychicznego i społecznego osób oraz grup społecznych, poprzez systematyczne uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych. Studia na specjalności terapia zajęciowa są adresowane do osób zainteresowanych problematyką pracy z ludźmi z dysfunkcjami i ograniczeniami różnego stopnia w różnych fazach życia i rozwoju, jak również wspieraniem tych osób w zakresie rehabilitacji i pracy terapeutycznej.

Kompetencje na rynku pracy

Program studiów zorientowany jest na rozwijanie odpowiednich kompetencji zawodowych. Obok wiedzy teoretycznej absolwenci nabędą i rozwiną umiejętności i doświadczenie, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • prowadzenia terapii zajęciowej, dobranej indywidualnie do potrzeb pacjenta,
 • prowadzenia dokumentacji terapeutycznej,
 • umiejętności właściwego doboru i zastosowania rodzajów, metod i technik terapeutycznych dla konkretnych jednostek chorobowych.

Wykaz wybranych przedmiotów

 • Aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych
 • Animacja działalności społeczno-kulturalnej
 • Metodyka pracy arteterapeuty
 • Metodyka projektowania zajęć ogólnorozwojowych
 • Warsztaty kreatywności
 • Warsztaty terapii zajęciowej
 • Muzykoterapia i choreoterapia
 • Metodyka pracy z osobami chorymi psychicznie
 • Metodyka pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci studiów przygotowani będą merytorycznie i praktycznie do samodzielnego prowadzenia terapii zajęciowej, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i odpowiednio dobranej do potrzeb uczestnika.

Uzyskane efekty kształcenia umożliwią absolwentowi pracę w:

 • warsztatach terapii zajęciowej
 • oddziałach szpitalnych
 • placówkach pomocy społecznej
 • placówkach edukacyjnych i resocjalizacyjnych
 • domach dziecka
 • ośrodkach działających na rzecz osób niepełnosprawnych, uzależnionych i  wykluczonych społecznie
 • hospicjach
 • klubach seniora

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12425 zł
10485 zł
41 175 zł
22 300 zł
14 400 zł
Ilość ratKwota
czesne stałe
12425 zł
10485 zł
41 175 zł
22 300 zł
14 400 zł