Terapia zajęciowa

Terapia zajęciowa

Magisterskie 4 SEMESTRÓW

Program studiów

Terapia zajęciowa jest kierunkiem, który zajmuję się wieloaspektową rehabilitacją, mającą na celu poprawę stanu fizycznego, psychicznego i społecznego osób oraz grup społecznych, poprzez systematyczne uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych. Studia na specjalności terapia zajęciowa są adresowane do osób zainteresowanych problematyką pracy z ludźmi z dysfunkcjami i ograniczeniami różnego stopnia w różnych fazach życia i rozwoju, jak również wspieraniem tych osób w zakresie rehabilitacji i pracy terapeutycznej.

Kompetencje na rynku pracy

Program studiów zorientowany jest na rozwijanie odpowiednich kompetencji zawodowych. Obok wiedzy teoretycznej absolwenci nabędą i rozwiną umiejętności i doświadczenie, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • prowadzenia terapii zajęciowej, dobranej indywidualnie do potrzeb pacjenta,
 • prowadzenia dokumentacji terapeutycznej,
 • umiejętności właściwego doboru i zastosowania rodzajów, metod i technik terapeutycznych dla konkretnych jednostek chorobowych.

Wykaz wybranych przedmiotów

 • Aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych
 • Animacja działalności społeczno-kulturalnej
 • Metodyka pracy arteterapeuty
 • Metodyka projektowania zajęć ogólnorozwojowych
 • Warsztaty kreatywności
 • Warsztaty terapii zajęciowej
 • Muzykoterapia i choreoterapia
 • Metodyka pracy z osobami chorymi psychicznie
 • Metodyka pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci studiów przygotowani będą merytorycznie i praktycznie do samodzielnego prowadzenia terapii zajęciowej, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i odpowiednio dobranej do potrzeb uczestnika.

Uzyskane efekty kształcenia umożliwią absolwentowi pracę w:

 • warsztatach terapii zajęciowej
 • oddziałach szpitalnych
 • placówkach pomocy społecznej
 • placówkach edukacyjnych i resocjalizacyjnych
 • domach dziecka
 • ośrodkach działających na rzecz osób niepełnosprawnych, uzależnionych i  wykluczonych społecznie
 • hospicjach
 • klubach seniora

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12565 zł
10650 zł
41 565 zł
23 100 zł
15 900 zł