Zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii

Zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii

Magisterskie 4 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

       

Program studiów

             

Wiedza

           

Umiejętności

          

Wykaz wybranych przedmiotów

               

Przygotowanie praktyczne

             

Perspektywy zatrudnienia

                

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12365 zł
10420 zł
41 025 zł
22 000 zł
13 800 zł
Ilość ratKwota
czesne stałe
12365 zł
10420 zł
41 025 zł
22 000 zł
13 800 zł