Zarządzanie w sektorze TSL

Zarządzanie w sektorze TSL

Inżynierskie 7 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

Przygotowanie absolwenta do organizowania i realizowania operacyjnej działalności logistycznej w podmiotach gospodarczych, formułowania i uzasadniania poglądów związanych z dążeniem do poprawy zarządzania logistycznego, usprawniania działań logistycznych w obszarach funkcjonalnych podmiotów gospodarczych oraz realizacji procesów logistycznych w różnych aspektach związanych z branżą przedsiębiorstwa. Kształcenie specjalistów zdolnych poprawić efektywność sektora TSL (transport, spedycja, logistyka), skupiając się głównie na transporcie i spedycji. Przygotowanie wysoko wykształconej kadry o dużych umiejętnościach praktycznych dla dynamicznie rozwijającego się sektora TSL.

Wiedza

Student w toku studiów uzyska wiedzę w zakresie:   

 • mechanizmów funkcjonowania gospodarki rynkowej na szczeblu makroekonomicznym i w różnych sektorach gospodarki
 • mechanizmów funkcjonowania sektora TSL zarówno w transporcie krajowym, jak i międzynarodowym
 • podejścia systemowego i procesowego w logistyce
 • funkcjonowania gospodarki magazynowej
 • mechanizmów funkcjonowania i realizacji usługi spedycyjnej
 • identyfikacji komponentów systemu logistycznego przedsiębiorstwa
 • norm i patentów w logistyce
 • zasad zarządzania jakością w logistyce
 • zasad eksploatacji i dozoru poszczególnych składników systemu logistycznego, w tym budynków i budowli logistycznych w pełnym cyklu ich życia
 • zasad eksploatacji sieci, sprzętu i oprogramowania informatycznego
 • kierowania inżynierskimi projektami logistycznymi.

Wykaz wybranych przedmiotów

 • Techniczne aspekty transportu
 • Ekonomika transportu
 • Analiza ekonomiczna w transporcie
 • Logistyka transportu zintegrowanego
 • Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji
 • Logistyka produkcji
 • Logistyka międzynarodowa
 • Podstawy spedycji
 • Organizacja i logistyka transportu drogowego
 • Systemy informatyczne w TSL
 • Rozliczenia elektroniczne w TSL

Perspektywy zatrudnienia

Absolwent może pracować w przedsiębiorstwach produkcyjnych, przedsiębiorstwach i centrach logistycznych, w jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką oraz w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których jest wymagana wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne.

Ukończenie studiów umożliwia pracę w:

 • przedsiębiorstwach transportowych i spedycyjnych,
 • firmach świadczących usługi logistyczne,
 • centrach logistycznych
 • komórkach przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, zarówno krajowych jak i międzynarodowych, odpowiedzialnych za transport i czynności logistyczne.

Absolwent nabywa również wiedzę z zakresu ekonomii i prawa, która pozwala na prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Uzyskane efekty kształcenia umożliwią absolwentowi pracę na stanowisku:

 • specjalisty ds. transportu,
 • spedytora,
 • specjalisty ds. logistyki,
 • specjalisty ds. zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie,
 • specjalisty ds. zarządzania zaopatrzeniem, produkcją i dystrybucją,
 • specjalisty ds. zarządzania informacją w przedsiębiorstwie

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
IV ROK
czesne progresywne
12380 zł330 zł380 zł445 zł
10435 zł380 zł435 zł510 zł533 zł
41 050 zł915 zł1 050 zł1 230 zł1 285 zł
22 075 zł1 810 zł2 075 zł2 440 zł2 545 zł
13 950 zł3 450 zł3 950 zł4 650 zł4 850 zł