Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Licencjackie 6 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

Wyposażenie przyszłych absolwentów w wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do wykonywania pracy w zawodach związanych z gospodarowaniem kapitałem ludzkim.

Program studiów jest ukierunkowany  na opanowanie ogólnej i szczegółowej wiedzy z zakresu:

 • gospodarowania kapitałem ludzkim,
 • przygotowanie do prowadzenia działalności praktycznej w podmiotach systemu gospodarczego,
 • kształtowanie humanistycznego stosunku do ogólnoludzkich wartości,
 • dążenie do ciągłego podnoszenia kwalifikacji poprzez samokształcenie

Wiedza

W trakcie studiów absolwent zdobywa wiedzę z zakresu:

 • gospodarowania kapitałem ludzkim zachodzących w przedsiębiorstwach, układach lokalnych, regionalnych, krajowych oraz międzynarodowych,
 • pracy w zespołach i grupach pracowniczych,
 • systemów motywacji pracowników,
 • zasad rekrutacji i doboru pracowników.

Umiejętności

Poza rozległą wiedzą absolwenci nabywają umiejętności zawodowe dotyczące:

 • podejmowania decyzji ekonomicznych w zakresie gospodarowania kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie lub innej instytucji,
 • oceny kwalifikacji pracownika,
 • samodzielnego proponowania rozwiązań problemów ekonomicznych, które wiążą się z kwalifikacją i wyceną wartości kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie,
 • samodzielnego podejmowania właściwych decyzji pracowniczych i innych związanych z zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie oraz instytucji.

Wykaz wybranych przedmiotów

 • Prawo pracy
 • Psychologia pracy
 • Polityka rynku pracy i zatrudnienia
 • Ocena i rozwój pracowników
 • Badanie rynku pracy
 • Zarządzanie konfliktem
 • Podstawy kierowania zespołami pracowniczymi
 • Etyka pracy
 • Ekonomika i organizacja pracy w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie karierami i rozwojem pracowników
 • Organizacja pracy kierowniczej
 • Zarządzanie projektami
 • Informatyka w zarządzaniu
 • Selekcja i dobór kadr
 • Nowoczesne systemy motywacyjne
 • Zasoby pracy w przedsiębiorstwie

Perspektywy zatrudnienia

Zatrudnienie znajdziesz w firmach poszukujących pracowników na takie stanowiska jak: 

 • Specjalista ds. Zarządzania zasobami ludzkimi w działach personalnych, również działach kadr i płac, w różnych typach przedsiębiorstw i instytucji,
 • Menedżer zarządzający pracą zespołów ludzkich,
 • Doradca personalny, odpowiedzialny za rekrutację i derekrutację personelu oraz zarządzanie wynikami pracy,
 • Menedżer i Specjalista w firmach doradztwa personalnego,
 • Doradca zawodowy lub personalny w biurach pracy, doradzający poszukującym pracy i poszukującym odpowiednich pracowników,
 • Konsultant do spraw personalnych w instytucjach publicznych, samorządowych i pozarządowych.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
12380 zł330 zł380 zł445 zł
10435 zł380 zł435 zł510 zł
41 050 zł915 zł1 050 zł1 230 zł
22 075 zł1 810 zł2 075 zł2 440 zł
13 950 zł3 450 zł3 950 zł4 650 zł