Zasoby ludzkie w gospodarce i organizacji II st - nabór zimowy

Zasoby ludzkie w gospodarce i organizacji II st - nabór zimowy

Magisterskie 4 SEMESTRÓW studia zdalne

kierunek studiów

studia, które przygotowują osoby do pełnienia funkcji menedżerów w organach wykonawczych i które koncentrują się na systematycznym badaniu organizacji wykonawczej i zarządzania. Obejmują nauczanie o rolach, rozwoju i zasadach administracji publicznej; zarządzanie porządkiem publicznym; stosunki wykonawczo-ustawodawcze; publiczne procesy budżetowe i zarządzanie finansami; Prawo administracyjne; zarządzanie personelem publicznym; etyka zawodowa; i metod badawczych.

proponowane obszary studiów

studia I stopnia

Administracja publiczna

Harmonogram czesnego

DOFINANSOWANIE
Dofinansowanie kończy się za:
Ilość ratKwota
czesne stałe
12460 zł 575 zł
10528 zł 660 zł
41 272 zł 1 590 zł
22 520 zł 3 150 zł
14 800 zł 6 000 zł