Bydgoszcz

studiuj turystykę

Podstawowym założeniem programu nauczania naszej uczelni jest odejście od kształcenia teoretycznego i położenie wyraźnego nacisku na wiedzę specjalistyczną, przygotowującą Cię do podjęcia zatrudnienia w sektorze usług turystycznych.

Zobacz ofertę
zostań inżynierem

Studia przygotują Cię z zakresu metod projektowania, nauczą pracy w zespole, ergonomii pracy oraz wspomagania komputerowego. Umożliwią praktyczne poznanie najnowszych technologii oraz obszarów ich zastosowań, w bezpośrednim kontakcie z ich producentami i dostawcami.

Zobacz ofertę
dołącz do humanistów

Studia dla osób o wysokich kompetencjach komunikacyjnych i wrażliwości społecznej, zorientowanych na pracę z ludźmi i dla ludzi. Oparte o zapotrzebowanie rynku pracy na wykwalifikowanych praktyków z zakresu nauk społecznych.

Zobacz ofertę
dołącz do menedżerów

Ofertę edukacyjną dla Ciebie współtworzą ekonomiści, liderzy regionalnej przedsiębiorczości oraz instytucje wspierające biznes, wskazując te obszary rynku, na które jest największe zapotrzebowanie na specjalistów z określonych dziedzin.

Zobacz ofertę
buduj i projektuj

Oferta kierowana jest do osób kreatywnych z wyobraźnią. Podejmując studia na tych obszarach zyskujesz praktyczne kształcenie w zakresie m.in. kształtowania przestrzeni i krajobrazu, technologii budowlanych i materiałoznawstwa, projektowania wnętrz i designu.

Zobacz ofertę
działaj w sektorze medycznym

Wybierz studia z pasją, poparte wyselekcjonowaną i praktyczną wiedzą umożliwiającą odnalezienie zupełnie nowych i pożądanych przez pracodawców obszarów zatrudnienia w działalności medycznej, sportowej czy rekreacyjnej.

Zobacz ofertę
pracuj w branży kreatywnej

Kompetencje uzyskane podczas toku nauki uczynią z Ciebie preferowanego kandydata do pracy w dynamicznie rozwijających się firmach i spółkach z kapitałem zagranicznym, ale też w środkach masowego przekazu, centrach finansowych, firmach transportowych, doradztwie czy fundacjach.

Zobacz ofertę
zostań magistrem

Po uzyskaniu tytułu licencjata bądź inżyniera możesz nie tylko zmienić kierunek dalszego kształcenia, ale uczelnię a nawet kraj. Dotychczas wybór kierunku jednolitych, pięcioletnich studiów magisterskich w zasadzie uniemożliwiał zmianę profilu kształcenia. Zapoznaj się z nasza ofertą.

Zobacz ofertę
Ekonomia menedżerska
Magisterskie 4 SEMESTRÓW
Zobacz ofertę