Ełk

Psychopedagogika
Licencjackie 6 SEMESTRÓW
Zobacz ofertę
Zarządzanie i marketing
Magisterskie 4 SEMESTRÓW
Zobacz ofertę
Pedagogika senioralna
Magisterskie 4 SEMESTRÓW
Zobacz ofertę
Usługi społeczne
Magisterskie 4 SEMESTRÓW
Zobacz ofertę
Hotelarstwo i gastronomia
Licencjackie 6 SEMESTRÓW
Zobacz ofertę
Turystyka międzynarodowa
Licencjackie 6 SEMESTRÓW
Zobacz ofertę
Terapia zajęciowa
Magisterskie 4 SEMESTRÓW
Zobacz ofertę
Ekonomia menedżerska
Magisterskie 4 SEMESTRÓW
Zobacz ofertę