Grafika i projektowanie 3D

Grafika i projektowanie 3D

Inżynierskie 7 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

Grafika komputerowa oraz technologia poligraficzna są bardzo ważną częścią przemysłu reklamowego oraz wydawniczego. Obecne możliwości oprogramowania graficznego oraz stopień informatyzacji współczesnej poligrafii powoduje, że na rynku istnieje zapotrzebowanie na wykwalifikowanych informatyków wyspecjalizowanych w zakresie współczesnych multimediów i oprogramowania oraz sprzętu wykorzystywanego do tworzenia różnych form prezentacji produktu. Celem kształcenia jest przygotowanie kadr informatycznych o dodatkowych kompetencjach w zakresie tworzenia użytkowej grafiki komputerowej.

Wiedza

Student w toku studiów uzyska wiedzę w zakresie:   

 •     poznania specyficznych systemów informatycznych stosowanych w nowoczesnej poligrafii i branży związanej z multimediami;
 •     grafiki rastrowej i wektorowej ze szczególnym naciskiem na zagadnienia związane z technikami cyfrowymi;
 •     technik zarządzania kolorem, cyfrowego składu tekstu, obsługi i efektywnego wykorzystania skanerów oraz aparatów cyfrowych;
 •     obróbki grafiki 2D i 3D oraz sekwencji video;
 •     przetwarzania dźwięku;
 •     pracy w studiu nagrań oraz pracowni fotografii cyfrowej;
 •     kompetencji humanistycznych takich jak estetyka i sztuka;
 •     programowania strukturalnego i obiektowego;
 •     projektowania i budowy baz danych;
 •     sieci komputerowych (z elementami CCNA i CCNP);
 •     grafiki komputerowej;
 •     inżynierii oprogramowania.

Umiejętności

Student w toku studiów uzyska umiejętności w zakresie:   

 •     praktycznych aspektów estetyki i sztuki;
 •     obsługi i efektywnego wykorzystania skanerów oraz aparatów cyfrowych;
 •     przetwarzania dźwięku;
 •     pracy w studiu nagrań oraz pracowni fotografii cyfrowej;
 •     programowania strukturalnego i obiektowego.

Studenci kierunku Informatyka, mają możliwość otrzymania po czwartym semestrze studiów certyfikat ukończenia "Kursu programowanie", niezależnie od wybranego obszaru studiów. Jest to dokument potwierdzający ich kwalifikacje w zakresie programowania w języku C#. Studenci, jeszcze przed ukończeniem studiów, legitymując się tym certyfikatem, mogą poszukiwać pracę i ubiegać się o stanowisko "programista" w firmach informatycznych.

Wykaz wybranych przedmiotów

 • Podstawy rysunku technicznego
 • Wprowadzenie do grafiki inżynierskiej
 • Środki wyrazu artystycznego i kompozycja w grafice
 • Grafika 2D - grafika rastrowa (Photoshop)
 • Grafika 2D - grafika wektorowa (Corel Draw)
 • Projektowanie obiektów i form przestrzennych (3D Studio Max, Blender)
 • Warsztaty fotografii i cyfrowa obróbka zdjęć
 • Warsztaty wirtualnej rzeczywistości (PlayStation 4 VR, Oculus Rif, Samsung Gear VR, VIVE)
 • Warsztaty digitalizacji 2D i 3D
 • Typografia
 • Poligrafia
 • Skład tekstu
 • Podstawy  DTP

Perspektywy zatrudnienia

W ramach realizowanych zagadnień student poza kompetencjami technicznymi wyposażany jest również w szereg kompetencji tak zwanych miękkich, co daje możliwość rozwoju kariery informatyka, również na poziomie menedżerskim. Interdyscyplinarne podejście do kształcenia technicznego pozwala również na sprawne poruszanie się przyszłego inżyniera w różnych branżach technologicznych. Istotnym elementem kształcenia jest również w ramach poszczególnych przedmiotów poruszanie zagadnień na temat aktualnej sytuacji w poszczególnych branżach. Ułatwia to przyszłemu absolwentowi ewentualne podjęcie decyzji o założeniu własnej działalności gospodarczej.

W branży IT możliwości realizacji ścieżki kariery inżynierskiej są bardzo szerokie, dotyczyć to może zarówno stanowisk pracy związanych z sieciami komputerowymi jak i kariery programisty.

Przewidywane sektory zatrudnienia, miejsca i stanowiska pracy

 • Firmy zajmujące się składem tekstu (mała poligrafia, drukarnie),
 • Firmy zajmujące się tworzeniem grafiki oraz serwisów www,
 • Agencje reklamowe,
 • Producenci gier,
 • Grafik komputerowy,
 • Webmaster,
 • Specjalista ds. DTP.

 

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
IV ROK
czesne progresywne
12425 zł375 zł425 zł485 zł
10485 zł430 zł485 zł560 zł580 zł
41 175 zł1 050 zł1 175 zł1 350 zł1 400 zł
22 300 zł2 050 zł2 300 zł2 675 zł2 775 zł
14 400 zł3 900 zł4 400 zł5 100 zł
Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
IV ROK
czesne progresywne
12425 zł375 zł425 zł485 zł
10485 zł430 zł485 zł560 zł580 zł
41 175 zł1 050 zł1 175 zł1 350 zł1 400 zł
22 300 zł2 050 zł2 300 zł2 675 zł2 775 zł
14 400 zł3 900 zł4 400 zł5 100 zł