Design

Design

Licencjackie 6 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

 

Design to jedna z najintensywniej rozwijających się branż kreatywnych w Europie, a ostatnio również w Polsce. Projektowanie użytkowe ma zastosowanie we wszystkich sektorach gospodarki i większości dziedzin życia. 
Propozycja obszaru Design pojawiła się w naszej ofercie ze względu na szeroki wachlarz możliwości rozwijania kariery zawodowej. Obszar ten może przygotować zarówno do samodzielnej twórczości artystycznej i działalności gospodarczej jak i zatrudnienia w różnych branżach – od reklamy po przemysł, od instytucji kultury po sektor nowoczesnych technologii.

Studia skierowane są zarówno do tych, dla których projektowanie ma być obszarem kreacji artystycznej, jak również do tych, którzy interesują się praktycznymi zastosowaniami sztuki w różnych dziedzinach społeczno-gospodarczych. Za cel stawiają eksperymentowanie, poszukiwanie i kreowanie niekonwencjonalnych rozwiązań. Główny atut tych studiów to gruntowna i interdyscyplinarna edukacja z pogranicza sztuki, kultury oraz biznesu, poparta przekrojową wiedzą teoretyczną i praktyczną dotyczącą współczesnego wzornictwa. 

Podstawowym celem kształcenia studiów jest wyposażenie absolwentów w umiejętności praktyczne z zakresu projektowania użytkowego i kreowania produktu wzorniczego, a także sztuk audiowizualnych oraz nowych mediów, teoretyczne podstawy z zakresu sztuk pięknych i kulturoznawstwa. Studenci zdobędą wiedzę z zakresu historii designu, zasad projektowania oraz sztuk audiowizualnych, będą też mieli okazję uczestniczyć w szeregu zajęć warsztatowych. Nasz absolwent będzie miał wiedzę z zakresu nauk społecznych (komunikacja, medioznawstwo) oraz praktyczną znajomość funkcjonowania rynku wzorniczego oraz procesów projektowo-wdrożeniowych.

Wiedza

 • wiedza teoretyczna (np. wiedza dotycząca zasad funkcjonowania branży projektowej z uwzględnieniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych) i praktyczne (wiedza z zakresu zarządzania organizacją procesu projektowego) jako baza rzetelnego wykształcenia i praktyki (doświadczenie zdobyte podczas studiów)
 • wiedza ogólna - przedmioty ogólne związane są z filozofią, komunikacją, sztuką audiowizualną i mediami w kontekście kultury współczesnej
 • wiedza specjalistyczna - przedmioty kierunkowe dotyczą szerokiego spektrum zjawisk kultury, sztuki, mediów i komunikacji społecznej, funkcjonowania instytucji kultury oraz organizacji i realizacji projektów w różnych obszarach kultury
 • wiedza i umiejętności z zakresu projektowania, tworzenie interesujących i innowacyjnych produktów odpowiadających na współczesne trendy w designie
 • studenci dowiedzą się jak poprzez twórczą kreację nadać idei praktyczną i atrakcyjna formę, posługując się funkcją i tworzywem na poszczególnych etapach projektu

Umiejętności

 • umiejętności praktyczne w zakresie projektowania (np. świadome posługiwanie się formą, funkcją, tworzywem; kwalifikacje zakresu przygotowania projektu realizacyjnego wraz z dokumentacją techniczną, znajomość metod wdrażania produktu wzorniczego) i prowadzenia przedsięwzięć o charakterze projektowym tj. (praca w firmach projektowych, PR oraz w instytucjach kultury i sztuki ze szczególnym uwzględnieniem działań promocyjnych, edukacyjnych i wystawienniczych; współpraca z: projektantami, mediami, artystami, uczestnikami kultury, samorządami terytorialnymi, wybranymi podmiotami gospodarczymi itp.), znajomość i umiejętność posługiwania się nowymi technologiami projektowymi i multimedialnymi (grafika komputerowa, technologie 3D, wirtualna rzeczywistość)
 • doświadczenie dzięki praktykom, warsztatom, projektom studenckim (realizowane w ramach programu studiów z założeniem współpracy z partnerami – lokalne środowisko, instytucje i stowarzyszenia działające na rzecz kultury, media, samorząd terytorialny, partnerzy biznesowi, Klaster Przemysłów Kreatywnych itp.)
 • kompetencje – tworzenie i prowadzenie zespołów projektowych, umiejętność określenia priorytetów i adresatów podejmowanych działań, analizowanie na bieżąco szans i zagrożeń realizowanych działań, krytyczna analiza zjawisk kulturalnych, interpretacja zjawisk artystycznych, promocja uczestnictwa w kulturze, promocja sztuki, edukacja społeczna w zakresie współczesnych mediów 
 • tzw. umiejętności miękkie - równie ważne jak wiedza merytoryczna, doświadczenie i znajomość języków, kreatywność, dynamizm działania, komunikatywność, inicjatywa, nastawienie na współpracę, korzystanie z efektów pracy grupowej, zarządzanie czasem, umiejętność całościowego myślenia o realizowanej działalności

Wykaz wybranych przedmiotów

 • historia designu
 • historia sztuki i kultury
 • formy wizualne (rysunek, malarstwo, rzeźba) 
 • komputerowe wspomaganie projektowania
 • projektowanie graficzne i typografia 
 • projektowanie form użytkowych 
 • materiałoznawstwo i ergonomia
 • technologie 3D
 • zarządzenie organizacją procesu projektowego
 • wdrażanie projektu wzorniczego 
 • rynki przemysłów kreatywnych
 • zarządzanie projektem w przemysłach kreatywnych
 • zarządzanie w kulturze

 

Studenci obszaru Design mają wyjątkową szansę zdobycia kompetencji z zakresu projektowania i profesjonalnej obsługi procesu projektowego. Oferta ta dotyczy poszukiwanych i cenionych na rynku pracy kwalifikacji potwierdzonych certyfikatami ukończenia kursów „Design od projektu do obiektu” i „Design Management”.

Perspektywy zatrudnienia

Przewidywane sektory zatrudnienia, miejsca i stanowiska pracy: 

 • własna działalność gospodarcza
 • studia reklamy i grafiki
 • pracownie projektowania wzorniczego
 • firmy zajmujące się wdrażaniem produktu wzorniczego
 • sprzedaż produktów wzorniczych (w tym e-handel)
 • publiczne instytucje kultury i sztuki (w tym działy promocji i edukacji)
 • fundacje i stowarzyszenia zajmujące się działalnością kulturalną
 • edukacja kulturalna, promocja kultury, organizacja życia kulturalnego
 • redakcje wydawnictw, czasopism, telewizji, radia (tradycyjne i internetowe)
 • samodzielna działalność w sferze kultury i sztuki

 

W ramach zajęć warsztatowych studenci korzystają z nowoczesnych laboratoriów i najnowszego sprzętu. Realizowane przez nich zadania są związane z projektami badawczo-rozwojowymi (b+r). Należy do nich m.in. projekt Monumentum Sonus Visio. Akademickie Centra Przemysłów Kreatywnych, Kultury, Sztuki i Ochrony Zabytków.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
12425 zł375 zł425 zł485 zł
10485 zł430 zł485 zł560 zł
41 175 zł1 050 zł1 175 zł1 350 zł
22 300 zł2 050 zł2 300 zł2 675 zł
14 400 zł3 900 zł4 400 zł5 100 zł
Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
12425 zł375 zł425 zł485 zł
10485 zł430 zł485 zł560 zł
41 175 zł1 050 zł1 175 zł1 350 zł
22 300 zł2 050 zł2 300 zł2 675 zł
14 400 zł3 900 zł4 400 zł5 100 zł