Informatyka stosowana

Informatyka stosowana

Inżynierskie 7 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

Przygotowanie absolwenta do tworzenia i wdrażania rozwiązań informatycznych na potrzeby funkcjonowania firmy i przedsiębiorstw różnych branż. Absolwent będzie bardzo dobrze przygotowany w zakresie umiejętności niezbędnych do rozwiązywania konkretnych problemów jakie pojawiają się w firmach. Ponadto istotnym celem kształcenia jest również wyposażenie w umiejętności niezbędne do wspierania pracy pracowników innych działów niż działy IT, w zakresie tzw. informatyki użytkowej. Elementem kształcenia będzie również tematyka związana z projektowaniem i elementami testowania oprogramowania.

Wiedza

Student w toku nauki uzyska wiedzę w zakresie:

 • podstaw programowania w językach C# i JAVA,
 • planowania, projektowania i konfiguracji sieci komputerowych na potrzeby sektora MŚP,
 • projektowania, testowania, wdrażania systemów informatycznych,
 • podstaw bezpieczeństwa usług informatycznych,
 • praktycznych zastosowań technologii mobilnych,
 • podstaw projektowania i implementacji systemów opartych na bazach danych,
 • praktycznego wykorzystania technologii Microsoft VBA do wspomagania pracy biurowej.

Umiejętności

Studenci kierunku Informatyka, mają możliwość otrzymania po czwartym semestrze studiów certyfikat ukończenia "Kursu programowanie", niezależnie od wybranego obszaru studiów. Jest to dokument potwierdzający ich kwalifikacje w zakresie programowania w języku C#. Studenci, jeszcze przed ukończeniem studiów, legitymując się tym certyfikatem, mogą poszukiwać pracę i ubiegać się o stanowisko "programista" w firmach informatycznych.

Wykaz wybranych przedmiotów

 

 •     podstawy programowania w języku C#
 •     technologie internetowe
 •     wstęp do technologii mobilnych
 •     sieci komputerowe
 •     systemy ERP
 •     bezpieczeństwo systemów informatycznych
 •     zarządzanie projektem inżynierskim
 •     projektowanie systemów informatycznych
 •     programowanie i sterowanie
 •     programowanie w systemach akwizycji danych
 •     zastosowania informatyki w mechanice
 •     zastosowania informatyki w automatyce

Perspektywy zatrudnienia

W branży IT możliwości realizacji ścieżki kariery inżynierskiej są bardzo szerokie, dotyczy zarówno stanowisk pracy związanych z sieciami komputerowymi jak i kariery programisty.

Przewidywane sektory zatrudnienia, miejsca i stanowiska pracy:

 • działy wsparcia informatycznego w firmach sektora MŚP oraz dużych
 • firmy konsultingowe w branży IT
 • stanowiska pracy w szeroko rozumianych serwisach komputerowych
 • tester oprogramowania
 • wdrożeniowiec systemów informatycznych
 • administrator systemów informatycznych

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
IV ROK
czesne progresywne
12425 zł375 zł425 zł485 zł
10485 zł430 zł485 zł560 zł580 zł
41 175 zł1 050 zł1 175 zł1 350 zł1 400 zł
22 300 zł2 050 zł2 300 zł2 675 zł2 775 zł
14 400 zł3 900 zł4 400 zł5 100 zł
Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
IV ROK
czesne progresywne
12425 zł375 zł425 zł485 zł
10485 zł430 zł485 zł560 zł580 zł
41 175 zł1 050 zł1 175 zł1 350 zł1 400 zł
22 300 zł2 050 zł2 300 zł2 675 zł2 775 zł
14 400 zł3 900 zł4 400 zł5 100 zł