Programowanie i technologie www

Programowanie i technologie www

Inżynierskie 7 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

Przygotowanie kadry inżynierskiej o kompetencjach obejmujących znajomość podstawowych i zaawansowanych technik oraz narzędzi programistycznych. Na dzisiejszym rynku pracy w branży informatycznej coraz bardziej jest widoczny niedobór kadr o kompetencjach programistycznych, zarówno w zakresie klasycznych aplikacji desktop jak i aplikacji internetowych.
Popularność i swego rodzaju moda na kształcenie w zakresie technologii sieciowych spowodowała, że dziś na rynku pracy jest wiele osób posiadających kompetencje sieciowe. Duża część pojawiających się ogłoszeń o pracę dla programistów przez długi czas pozostaje aktualna z powodu braku właściwych kandydatów.  
Celem kształcenia jest wyposażenie przyszłego absolwenta w szerokie kompetencje w zakresie programowania strukturalnego i obiektowego na potrzeby tworzenia oprogramowania dla systemów Windows, IOS, Android oraz technologii internetowych - php i ASP MVC. 

Wiedza

Student w toku nauki uzyska wiedzę w zakresie:

 • programowania w różnych odmianach języka SQL,
 • inżynierii oprogramowania, w szczególności w zakresie projektowania, testowania i wdrażania oprogramowania,
 • grafiki komputerowej,
 • układów wbudowanych,
 • programowania strukturalnego i obiektowego,
 • projektowania i budowy baz danych, 
 • sieci komputerowych (z elementami CCNA i CCNP),
 • inżynierii oprogramowania,
 • programowania na potrzeby technologii internetowych w językach php, ASP MVC,
 • programowania w językach C# i Java.

Umiejętności

Studenci kierunku Informatyka, mają możliwość otrzymania po czwartym semestrze studiów certyfikat ukończenia "Kursu programowanie", niezależnie od wybranego obszaru studiów. Jest to dokument potwierdzający ich kwalifikacje w zakresie programowania w języku C#. Studenci, jeszcze przed ukończeniem studiów, legitymując się tym certyfikatem, mogą poszukiwać pracę i ubiegać się o stanowisko "programista" w firmach informatycznych.

Wykaz wybranych przedmiotów

 • Zaawansowane techniki programowania (Android/Windows)
 • Projektowanie i analiza systemów informatycznych
 • Technologie multimedialne i internetowe
 • Bazy danych w technologii www
 • Technologie mobilne (Android/Windows)
 • Zarządzanie projektem informatycznym
 • Projektowanie i audyt systemów informatycznych
 • Programowanie aplikacji na urządzenia mobilne (c#)
 • Programowanie i robotyka
 • Programowanie aplikacji na urządzenia mobilne (java)
 • Programowanie aplikacji dla pakietu Office (VBA)
 • Programowanie sterowników PLC
 • Systemy informatyczne w bankowości
 • Sieci szerokopasmowe i techniki multimedialne

Perspektywy zatrudnienia

W dobie powszechnej cyfryzacji procesów biznesowych, jaka ma miejsce w dzisiejszych przedsiębiorstwach, rośnie zapotrzebowanie na produkty w zakresie oprogramowania dostosowanego do specyfiki firmy. Z tego wynika rosnące zapotrzebowanie na rynku pracy na programistów. Dobrze wykształcony programista, posiadający gruntowne podstawy programowania strukturalnego w języku C oraz obiektowego w C# i JAVA bez większego trudu znajdzie ciekawą i bardzo dobrze płatną pracę. 

Przewidywane sektory zatrudnienia, miejsca i stanowiska pracy:

 • Programista Windows
 • Programista Linux
 • Programista Android
 • Programista PHP
 • Programista Java
 • Pracownik działu wparcia technicznego
 • Konsultant w firmach doradczych
 • Programista usług sieciowych
 • Projektant baz danych i systemów informatycznych
 • Administrator baz danych
 • Inżynier wdrożeniowy

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
IV ROK
czesne progresywne
12450 zł402 zł450 zł520 zł
10520 zł460 zł520 zł594 zł616 zł
41 250 zł1 125 zł1 250 zł1 431 zł1 484 zł
22 470 zł2 200 zł2 470 zł2 835 zł2 940 zł
14 700 zł4 200 zł4 700 zł5 400 zł
Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
IV ROK
czesne progresywne
12450 zł402 zł450 zł520 zł
10520 zł460 zł520 zł594 zł616 zł
41 250 zł1 125 zł1 250 zł1 431 zł1 484 zł
22 470 zł2 200 zł2 470 zł2 835 zł2 940 zł
14 700 zł4 200 zł4 700 zł5 400 zł