Zarządzanie zdrowiem

Zarządzanie zdrowiem

Licencjackie 6 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie Absolwentów do efektywnego, nowoczesnego pełnienia funkcji menedżerskich w jednostkach opieki zdrowotnej. Studia są przeznaczone dla przyszłej kadry kierowniczej pracującej w placówkach ochrony zdrowia. Dzięki znajomości nowoczesnych tendencji rynkowych Absolwenci pozyskają niezbędną wiedzę stanowiącą o konkurencyjności na rynku usług medycznych. Celem studiów jest przygotowanie Absolwenta do szukania rozwiązań w dynamicznie rozwijającym się rynku usług medycznych zarówno w publicznym, jak również prywatnym sektorze zdrowia. Absolwenci będą otrzymywać wiedzę w zakresie następujących specjalizacji:

 • zarządzania w ochronie zdrowia
 • zarządzania medycyną sanatoryjną
 • zarzadzania odnową biologiczną, Wellness i SPA
 • zarządzania bezpieczeństwem zdrowia
 • zarządzanie usługami medyczno-opiekuńczymi

Wiedza

Studia licencjackie w obszarze Zarządzanie Zdrowiem dostarczają najnowszą i kompleksową wiedzę z zakresu usług medycznych. Przygotowują specjalistów, posiadających (poszukiwane obecnie na rynku pracy) kompetencje w dziedzinie zarządzania ochroną zdrowia, medycyną sanatoryjną, odnową biologiczną, bezpieczeństwem zdrowia, usługami medyczno-opiekuńczymi. Dzięki połączeniu wiedzy z dziedzin medycznych z kompetencjami z zakresu ekonomii i zarządzania studia mają charakter przekrojowy i interdyscyplinarny. Obejmują zagadnienia z usług medycznych, nauczane w ujęciu praktycznym oraz niezbędną podbudowę teoretyczną z zakresu zarządzania i ekonomii. Stanowi to doskonałą bazę przygotowującą Absolwentów do optymalnego zaistnienia na rynku pracy w dziedzinach zdrowia, usług leczniczych i usług z zakresu odnowy biologicznej, Wellness i SPA. Student poznaje ekonomiczne, społeczne, medyczne i prawne uwarunkowania zarządzania zdrowiem.

Umiejętności

Po ukończeniu studiów absolwent nabędzie umiejętności:

 • Sprawnego zarządzania specjalistycznymi usługami w zakresie ochrony zdrowia w warunkach zmieniającego się systemu ochrony zdrowia.
 • Zdobędzie wiedzę związaną z prawnymi, organizacyjnymi i ekonomicznymi zasadami funkcjonowania ochrony zdrowia w Polsce.
 • Pozna prawne aspekty realizowania i finansowania świadczeń opieki zdrowotnej.
 • Pozna narzędzia, które pomogą skutecznie zaistnieć w nowoczesnych, rozwijających się obszarach rynku usług medycznych (sanatoria, Wellness, SPA).
 • Będzie wiedział jak tworzyć budżet oraz optymalizować finanse podmiotu leczniczego.
 • Będzie potrafił ocenić stan sanitarno-epidemiologiczny społeczeństwa i środowiska.
 • Będzie umiał realizować programy profilaktyki i promocji zdrowia m.in. w zakładach pracy, gminach, szkołach i szpitalach.
 • Będzie umiał zarządzać niezbędnymi działaniami dotyczącymi bezpieczeństwa zdrowia w korporacjach i środowisku lokalnym i globalnym.

Wykaz wybranych przedmiotów

Plan 3-letnich studiów I-go stopnia w obszarze Zarządzanie Zdrowiem zakłada realizację m.in. takich specjalistycznych przedmiotów jak:

 • Podstawy marketingu w służbie zdrowia
 • Bezpieczeństwo i ochrona danych medycznych
 • Placówki służby zdrowia – rodzaje i cele
 • Zarządzanie gabinetami odnowy biologicznej, Wellness i SPA
 • Warsztaty promocji zdrowia
 • Ekonomika zdrowia i ocena technologii medycznych
 • Higiena ogólna i szpitalna
 • Uzależnienia - aspekty zdrowotne i społeczne
 • Zarządzanie jakością i etyka
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Prawo ochrony zdrowia

Perspektywy zatrudnienia

Wiedza, którą zdobędzie Absolwent tej specjalności spowoduje, że będzie potrafił wyróżnić na konkurencyjnym rynku swoją placówkę, praktykę, gabinet pod względem atrakcyjności oferty, jak i jakości świadczonych usług. Studia mogą spełnić także oczekiwania osób sprawujących funkcje kierownicze zarówno w sektorze publicznym, jak i niepublicznym opieki zdrowotnej w kontekście poszerzenia wiedzy i zdobycia nowych umiejętności. Zawody, które będą dostępne dla absolwentów po studiach to:

 • Menedżer zarządzający usługami medycznymi
 • Menedżer zarządzający odnową biologiczną w sanatoriach
 • Kierownik placówek Wellness i SPA
 • Menedżer zarządzający placówkami odnowy biologicznej
 • Specjalista ds. bezpieczeństwa zdrowia w zakładach pracy
 • Specjalista w zakresie zarządzania usługami opiekuńczymi

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12380 zł
10435 zł
41 050 zł
22 075 zł
13 950 zł