Bydgoszcz

Studia dualne pozwalają na łączenia tradycji akademickiej z potrzebami rynku pracy. Współpraca z wieloma przedsiębiorstwami w ramach regularnego kształcenia, jak i realizowanych projektów unijnych, konsekwentnie prowadzi do upraktycznienia kształcenia. Kolejnym krokiem tego procesu jest realizacja studiów dualnych.

Atuty studiów dualnych

  • Absolwent po ukończeniu studiów, uzyskuje uprawnienia zawodowe oraz doświadczenie zawodowe.
  • Zaplanowanie ścieżki kariery - przez cały okres studiów student związany jest  z firmami, które umożliwiają mu ukształtowanie ścieżki kariery – student może korzystać z profesjonalnej pomocy działów HR.
  • Część zajęć dydaktycznych realizowana jest w środowisku pracy (również zajęcia w pracowniach), u partnerów branżowych.
  • Student ma dostęp do najnowszych (aktualizowanych) technologii i metod pracy stosowanych w branży.
  • Korelacja systemu praktyk/staży z partnerami branżowymi.
  • Wykonywanie aplikacyjnych projektów i prac dyplomowych na potrzeby przedsiębiorstwa.

Studia dualne łączą dotychczasowe dobre praktyki przygotowania i realizacji kształcenia, takie jak: konsultowanie programów kształcenia z przedstawicielami branży i zatrudnianie praktyków do prowadzenia zajęć. W ramach tego systemu studiów część zajęć może być realizowana w środowisku pracy (u partnerów Uczelni) lub środowisku zbliżonym do środowiska pracy. Umożliwia to praktyczne wykorzystanie zdobywanej wiedzy oraz nabycie umiejętności potrzebne na rynku pracy.

studiuj turystykę

Podstawowym założeniem programu nauczania naszej uczelni jest odejście od kształcenia teoretycznego i położenie wyraźnego nacisku na wiedzę specjalistyczną, przygotowującą Cię do podjęcia zatrudnienia w sektorze usług turystycznych.

Zobacz ofertę
zostań inżynierem

Studia przygotują Cię z zakresu metod projektowania, nauczą pracy w zespole, ergonomii pracy oraz wspomagania komputerowego. Umożliwią praktyczne poznanie najnowszych technologii oraz obszarów ich zastosowań, w bezpośrednim kontakcie z ich producentami i dostawcami.

Zobacz ofertę
study in english

The basic premise of our study program is to emphasis on practical skills which comprehensively prepares graduates for employment in broad range of services sector.  

Such an approach means to equip a graduate with a range of communication  skills and competencies to be easily tailored to the requirements of the labor market and the expectations of employers in chosen industry. 

Zobacz ofertę
dołącz do humanistów

Studia dla osób o wysokich kompetencjach komunikacyjnych i wrażliwości społecznej, zorientowanych na pracę z ludźmi i dla ludzi. Oparte o zapotrzebowanie rynku pracy na wykwalifikowanych praktyków z zakresu nauk społecznych.

Zobacz ofertę
dołącz do menedżerów

Ofertę edukacyjną dla Ciebie współtworzą ekonomiści, liderzy regionalnej przedsiębiorczości oraz instytucje wspierające biznes, wskazując te obszary rynku, na które jest największe zapotrzebowanie na specjalistów z określonych dziedzin.

Zobacz ofertę
buduj i projektuj

Oferta kierowana jest do osób kreatywnych z wyobraźnią. Podejmując studia na tych obszarach zyskujesz praktyczne kształcenie w zakresie m.in. kształtowania przestrzeni i krajobrazu, technologii budowlanych i materiałoznawstwa, projektowania wnętrz i designu.

Zobacz ofertę
działaj w sektorze medycznym

Wybierz studia z pasją, poparte wyselekcjonowaną i praktyczną wiedzą umożliwiającą odnalezienie zupełnie nowych i pożądanych przez pracodawców obszarów zatrudnienia w działalności medycznej, sportowej czy rekreacyjnej.

Zobacz ofertę
pracuj w branży kreatywnej

Przemysły kreatywne są nowym sektorem światowej gospodarki, opartym na kreatywnych, innowacyjnych działaniach w zakresie sztuki, mediów i projektowania. Zdolność tworzenia nowych rozwiązan oraz produktów, oparta na wykorzystaniu wyobraźni i twórczego potencjału, jest obecnie najbardziej poszukiwaną cechą na rynku pracy.

Zobacz ofertę
zostań magistrem

Po uzyskaniu tytułu licencjata bądź inżyniera możesz nie tylko zmienić kierunek dalszego kształcenia, ale uczelnię a nawet kraj. Dotychczas wybór kierunku jednolitych, pięcioletnich studiów magisterskich w zasadzie uniemożliwiał zmianę profilu kształcenia. Zapoznaj się z nasza ofertą.

Zobacz ofertę