Nasze kierunki studiów

Zarządzanie i coaching
Magisterskie 4 SEMESTRÓW
Zobacz ofertę
Zarządzanie
Licencjackie 6 SEMESTRÓW
Zobacz ofertę
Ekonomia
Licencjackie 6 SEMESTRÓW
Zobacz ofertę
Administracja
Licencjackie 6 SEMESTRÓW
Zobacz ofertę
Turystyka i rekreacja
Licencjackie 6 SEMESTRÓW
Zobacz ofertę
Przemysły kreatywne
Licencjackie 6 SEMESTRÓW
Zobacz ofertę
Psychologia
Magisterskie 10 SEMESTRÓW
Zobacz ofertę
Pedagogika
Licencjackie 6 SEMESTRÓW
Zobacz ofertę
Położnictwo
Licencjackie 6 SEMESTRÓW
Zobacz ofertę
Pielęgniarstwo
Licencjackie 6 SEMESTRÓW
Zobacz ofertę
Wychowanie fizyczne
Licencjackie 6 SEMESTRÓW
Zobacz ofertę
Fizjoterapia
Magisterskie 10 SEMESTRÓW
Zobacz ofertę
Dietetyka
Licencjackie 6 SEMESTRÓW
Zobacz ofertę
Logistyka
Inżynierskie 7 SEMESTRÓW
Zobacz ofertę
Budownictwo
Inżynierskie 7 SEMESTRÓW
Zobacz ofertę
Informatyka
Inżynierskie 7 SEMESTRÓW
Zobacz ofertę
Mechatronika
Inżynierskie 7 SEMESTRÓW
Zobacz ofertę