Toruń

Studia dualne pozwalają na łączenia tradycji akademickiej z potrzebami rynku pracy. Współpraca z wieloma przedsiębiorstwami w ramach regularnego kształcenia, jak i realizowanych projektów unijnych, konsekwentnie prowadzi do upraktycznienia kształcenia. Kolejnym krokiem tego procesu jest realizacja studiów dualnych.

Atuty studiów dualnych

  • Absolwent po ukończeniu studiów, uzyskuje uprawnienia zawodowe oraz doświadczenie zawodowe.
  • Zaplanowanie ścieżki kariery - przez cały okres studiów student związany jest  z firmami, które umożliwiają mu ukształtowanie ścieżki kariery – student może korzystać z profesjonalnej pomocy działów HR.
  • Część zajęć dydaktycznych realizowana jest w środowisku pracy (również zajęcia w pracowniach), u partnerów branżowych.
  • Student ma dostęp do najnowszych (aktualizowanych) technologii i metod pracy stosowanych w branży.
  • Korelacja systemu praktyk/staży z partnerami branżowymi.
  • Wykonywanie aplikacyjnych projektów i prac dyplomowych na potrzeby przedsiębiorstwa.

Studia dualne łączą dotychczasowe dobre praktyki przygotowania i realizacji kształcenia, takie jak: konsultowanie programów kształcenia z przedstawicielami branży i zatrudnianie praktyków do prowadzenia zajęć. W ramach tego systemu studiów część zajęć może być realizowana w środowisku pracy (u partnerów Uczelni) lub środowisku zbliżonym do środowiska pracy. Umożliwia to praktyczne wykorzystanie zdobywanej wiedzy oraz nabycie umiejętności potrzebne na rynku pracy.

Studia zdalne kładą nacisk na wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość, pozwalając studentowi na elastyczne dostosowanie studiów do obowiązków zawodowych i rodzinnych, nabycia wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych na wybranym kierunku. Ważnym elementem tego systemu jest motywacja słuchacza do pracy samodzielnej, z użyciem narzędzi dostarczanych przez wykładowców: skryptów, prezentacji, self-testów. Połączenie tych elementów: zajęć, zaliczeń i egzaminów przeprowadzanych w siedzibie Uczelni, nowoczesnych metod i technik kształcenia na odległość oraz  motywacji studenta umożliwia realizację studiów z zachowaniem wysokiej jakości kształcenia. W ramach tego systemu studiów, w roku akademickim realizowanych jest 6 zjazdów w kontakcie bezpośrednim zamiast 18. W siedzibie Uczelni, poza zajęciami, odbywają się wszystkie zaliczenia i egzaminy oraz egzamin dyplomowy.

Fizjoterapia
Magisterskie 10 SEMESTRÓW
Zobacz ofertę
Pielęgniarstwo
Licencjackie 6 SEMESTRÓW
Zobacz ofertę
Budownictwo
Inżynierskie 7 SEMESTRÓW
Zobacz ofertę
Automatyka przemysłowa
Inżynierskie 7 SEMESTRÓW
Zobacz ofertę
Mechatronika
Inżynierskie 7 SEMESTRÓW
Zobacz ofertę
Mechatronika pojazdowa
Inżynierskie 7 SEMESTRÓW
Zobacz ofertę
Inteligentne budynki
Inżynierskie 7 SEMESTRÓW
Zobacz ofertę
Pielęgniarstwo
Magisterskie 4 SEMESTRÓW
Zobacz ofertę
Pielęgniarstwo
Licencjackie 2 SEMESTRÓW
Zobacz ofertę
Budownictwo
Magisterskie 4 SEMESTRÓW
Zobacz ofertę
Położnictwo
Licencjackie 6 SEMESTRÓW
Zobacz ofertę
Położnictwo
Magisterskie 4 SEMESTRÓW
Zobacz ofertę