Położnictwo 6 sem - nabór zimowy

Położnictwo 6 sem - nabór zimowy

Licencjackie 6 SEMESTRÓW

Koncepcja kształcenia

na kierunku położnictwo zakłada przygotowanie absolwentów do pracy na stanowisku położnej z wykorzystaniem aktualnej wiedzy naukowej, zasad etyki zawodowej i ogólnej oraz stałego rozwoju kompetencji zawodowych poprzez samokształcenie, studia podyplomowe lub rozwój naukowy. Ponadto uwzględnia kompetencje zawodowe położnej opisane w przepisach krajowych oraz europejskich, w tym podane przez Międzynarodową Stowarzyszenie Położnych (ICM). Zgodnie z nią każde działanie z zakresu położnictwa, neonatologii i ginekologii powinno uwzględniać dobro pacjentki i jej dziecka jako wartość nadrzędną. Działania te powinny być podejmowane zgodnie ze zdobytymi w trakcie kształcenia kompetencjami.

Cele kształcenia

Zawód położnej/położnika pozwala na pomoc kobiecie w najważniejszych i zarazem bardzo trudnych dla niej momentach życia. To nie tylko wiedza, to także pasja i powołanie, gdyż w rękach położnej spoczywa odpowiedzialność za spokój matki i życie jej dziecka.

Student położnictwa zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu medycyny perinatalnej, postępowania profilaktycznego i pielęgnacyjnego w odniesieniu do kobiety ciężarnej, rodzącej oraz noworodka w pierwszych dniach jego życia.

Dzięki nabytym umiejętnościom będziecie mieli wpływ na jakość życia rodziny. Nauczycie się profesjonalnej opieki nad kobietą w czasie ciąży, porodu i połogu fizjologicznego.

Perspektywy zatrudnienia

 • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej; w tym w lecznictwie zamkniętym oraz specjalistycznej ambulatoryjnej i podstawowej opiece zdrowotnej,
 • szpitale i kliniki: w sali porodowej, w oddziałach: położniczym, patologii ciąży,
 • ginekologicznym, onkologii ginekologicznej, neonatologicznym, patologii noworodka,
 • sali operacyjnej położniczo-ginekologicznej;
 • specjalistyczna ambulatoryjna i podstawowa opieka zdrowotna,
 • poradnie: ginekologiczno-położnicza, onkologii ginekologicznej, patologii ciąży,
 • okresu przekwitania, profilaktyki chorób piersi, endokrynologiczno-ginekologicznej,
 • leczenia niepłodności, seksuologicznej, neonatologicznej, laktacyjnej, promocji
 • zdrowia;
 • sanatoria posiadające jednostki położnicze;
 • szkoły rodzenia.

Harmonogram czesnego

DOFINANSOWANIE
Dofinansowanie kończy się za:
Ilość ratKwota
czesne stałe
12500 zł 625 zł
10572 zł 715 zł
41 380 zł 1 725 zł
22 732 zł 3 415 zł
15 200 zł 6 500 zł