Piła

Studia zdalne kładą nacisk na wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość, pozwalając studentowi na elastyczne dostosowanie studiów do obowiązków zawodowych i rodzinnych, nabycia wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych na wybranym kierunku. Ważnym elementem tego systemu jest motywacja słuchacza do pracy samodzielnej, z użyciem narzędzi dostarczanych przez wykładowców: skryptów, prezentacji, self-testów. Połączenie tych elementów: zajęć, zaliczeń i egzaminów przeprowadzanych w siedzibie Uczelni, nowoczesnych metod i technik kształcenia na odległość oraz  motywacji studenta umożliwia realizację studiów z zachowaniem wysokiej jakości kształcenia. W ramach tego systemu studiów, w roku akademickim realizowanych jest 6 zjazdów w kontakcie bezpośrednim zamiast 18. W siedzibie Uczelni, poza zajęciami, odbywają się wszystkie zaliczenia i egzaminy oraz egzamin dyplomowy.

Psychopedagogika I st
Licencjackie 6 SEMESTRÓW
Zobacz ofertę
Psychopedagogika II st
Magisterskie 4 SEMESTRÓW
Zobacz ofertę
Ekonomia menedżerska
Magisterskie 4 SEMESTRÓW
Zobacz ofertę
Coaching Menedżerski
Magisterskie 4 SEMESTRÓW
Zobacz ofertę
Administracja publiczna
Licencjackie 6 SEMESTRÓW
Zobacz ofertę