Piła

Rozwiązania, które wprowadza Zintegrowany System Kwalifikacji (Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji), to odpowiedź na zmiany zachodzące na rynku pracy i w gospodarce. Jak wskazują doświadczenia innych krajów europejskich, dzięki wprowadzeniu systemu opartego na ramie kwalifikacji wzrośnie liczba osób zainteresowanych formalnym uznawaniem kompetencji i podnoszeniem kwalifikacji, co wpłynie nie tylko na sytuację zawodową ludzi, lecz także na ich poczucie bezpieczeństwa na rynku pracy.

Uczelnia wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kandydatów na studia oraz pracodawców, związków zawodowych, organizacji branżowych wprowadziła do oferty edukacyjnej od roku 2018/19 dwie ścieżki obszarów studiów dwukierunkowych:

  • Ścieżka I: studia I stopnia + kwalifikacyjne studia I stopnia
  • Ścieżka II: studia I stopnia + kwalifikacyjne studia podyplomowe

Studia zdalne kładą nacisk na wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość, pozwalając studentowi na elastyczne dostosowanie studiów do obowiązków zawodowych i rodzinnych, nabycia wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych na wybranym kierunku. Ważnym elementem tego systemu jest motywacja słuchacza do pracy samodzielnej, z użyciem narzędzi dostarczanych przez wykładowców: skryptów, prezentacji, self-testów. Połączenie tych elementów: zajęć, zaliczeń i egzaminów przeprowadzanych w siedzibie Uczelni, nowoczesnych metod i technik kształcenia na odległość oraz  motywacji studenta umożliwia realizację studiów z zachowaniem wysokiej jakości kształcenia. W ramach tego systemu studiów, w roku akademickim realizowanych jest 6 zjazdów w kontakcie bezpośrednim zamiast 18. W siedzibie Uczelni, poza zajęciami, odbywają się wszystkie zaliczenia i egzaminy oraz egzamin dyplomowy.

Kryminologia
Magisterskie 4 SEMESTRÓW
Zobacz ofertę
Psychopedagogika
Magisterskie 4 SEMESTRÓW
Zobacz ofertę
Administracja publiczna
Licencjackie 6 SEMESTRÓW
Zobacz ofertę
Psychopedagogika
Licencjackie 6 SEMESTRÓW
Zobacz ofertę
Ekonomia menedżerska
Magisterskie 4 SEMESTRÓW
Zobacz ofertę
Menadżer projektu
Licencjackie 6 SEMESTRÓW
Zobacz ofertę