Wymagane dokumenty

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na pierwszy semestr studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo na jednolite studia magisterskie jest złożenie następujących dokumentów:

Opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 PLN i wpisowe (poza okresem promocji) w wysokości 500 PLN należy przelać na konto 19 1090 1072 0000 0001 1991 0596 w Santander Bank Polska S.A.

Cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka mogą odbywać studia w WSG na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

W celu ułatwienia kwalifikacji na studia uruchomiliśmy Wirtualną Rekrutację na studia I i II stopnia. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat rekrutacji zapraszamy do Biura Rekrutacji. Znajdź najbliższy Punkt Rekrutacyjny w zakładce - Kontakt