Ratownictwo medyczne - nabór zimowy

Ratownictwo medyczne - nabór zimowy

Licencjackie 6 SEMESTRÓW w przygotowaniu

wprowadzenie

W czasach, gdy trendy zagrożenia zdrowotne przypominają film science fiction, a rynek pracy wykształca coraz to nowsze specjalności, rodzi się holistyczna koncepcja zdrowia. Koncepcja, która w dzisiejszych czasach pełnych ewolucji i rozwoju, a także licznych zagrożeń, obliguje nas do myślenia w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i całego kraju.

Studia na kierunku ratownictwo medyczne umożliwiają realizację  szerokich działań z zakresu poznania metod ratowania zdrowia i życia człowieka znajdującego się w stanie bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia zarówno na etapie pomocy przedszpitalnej (Pogotowie Ratunkowe, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe), jak i w szpitalu (Izba Przyjęć, Szpitalny Oddział Ratunkowy, Centrum Urazowe). 

Specjalistyczny i wszechstronny dobór przedmiotów pozawala na pełne przygotowanie się do zawodu ratownika medycznego.

Jeżeli nie boisz się wyzwań, jesteś odważny, lubisz adrenalinę oraz pomagać drugiemu człowiekowi i jesteś wrażliwy na krzywdę ludzką ten kierunek jest dla Ciebie! 

cele kształcenia

Celami kształcenia na studiach I stopnia na kierunku ratownictwo medyczne, łączącego w spójną całość efekty uczenia się przypisane do dyscypliny nauk o zdrowiu. 

wiedza i umiejętności

Celem studiów na kierunku ratownictwo medyczne jest uzyskanie przez studentów wiedzy z zakresu:

 • fizykochemicznych i biologicznych podstaw nauk o zdrowiu, 
 • budowy i funkcji organizmu człowieka,
 • mechanizmów psychospołecznych związanych ze zdrowiem i jego ochroną,
 • metod oceny stanu zdrowia w stanie bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia,
 • zasad promocji zdrowia i zdrowego trybu życia,
 • organizacyjnych, prawnych i etycznych uwarunkowań wykonywania działalności zawodowej,
 • zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości.

Celem studiów na kierunku ratownictwo medyczne jest wykształcenie umiejętności praktycznych oraz kompetencji, umożliwiających:

 • rozpoznawania biologicznych, środowiskowych, społecznych i psychologicznych uwarunkowań zdrowia człowieka, zbiorowości ludzi oraz wzajemnych między nimi relacji,
 • podjęcia i prowadzenia działań diagnostycznych, profilaktycznych, pielęgnacyjnych, terapeutycznych i edukacyjnych odpowiadających potrzebom jednostki i grupy społecznej właściwej dla studiowanego kierunku studiów,
 • identyfikacji problemów zdrowotnych społeczeństwa,
 • rozwijanie umiejętności praktycznych odpowiednich do holistycznej koncepcji zdrowia,
 • realizowanie potrzeb społeczeństwa w zakresie ratowania zdrowia i życia w stanie zagrożenia,
 • posługiwanie się podstawowym sprzętem i aparaturą stosowaną w pracy ratownika medycznego,
 • rozwijanie umiejętności do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług medycznych (obstawa medyczna imprez, transport medyczny, szkolenia w zakresie ratowania życia),
 • analizowanie, planowanie, organizowanie i kontrolowanie zjawisk zachodzących na płaszczyznach ekonomicznych i społecznych we współistnieniu potrzeb zdrowotnych,
 • wdrażanie i udział w koordynowaniu programów promocji zdrowia,
 • komunikowanie się w warunkach pracy i współdziałania w zespole,
 • identyfikowanie błędów i zaniedbań w praktyce,
 • prowadzenie dokumentacji medycznej jednostek i instytucji Ochrony Zdrowia związanych z Systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego,
 • posiadanie umiejętności ruchowe z zakresu zdrowotnych oraz rekreacyjnych form aktywności fizycznej,
 • prezentowanie w formie ustnej wyników własnych działań i przemyśleń,
 • prezentowanie w językach obcych tematyki w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku,
 • doskonalenia zawodowego oraz uczenia się przez całe życie (LLL, tj. Life Long Learning).

perspektywy zatrudnienia

Potencjalne miejsca pracy absolwenta kierunku ratownictwo medyczne:

 • Pogotowie Ratunkowe,
 • Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (LPR),
 • Transport Medyczny,
 • Izby Przyjęć,
 • Szpitalne Oddziały Ratunkowe (SOR),
 • Centra Urazowe (CU) oraz w strukturach jednostek współpracujących z systemem,
 • Państwowe Ratownictwo Medyczne – Wodne
 • Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (WOPR),
 • Search And Rescue (SAR),
 • Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (GOPR),
 • Państwowa Straż Pożarna (PSP),
 • Policja,
 • Wojsko Polskie (WP).

Absolwent może także prowadzić własną działalność gospodarczą w obszarze szeroko pojętego ratownictwa, obstaw medycznych imprez masowych i transportu medycznego, edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i szkoleń w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa zdrowotnego, ratownictwa i pierwszej pomocy.

 

przykładowe przedmioty

 • Medycyna katastrof
 • Farmakologia i toksykologia kliniczna
 • Podstawowe zabiegi medyczne
 • Techniki zabiegów medycznych
 • Medycyna ratunkowa
 • Medyczne czynności ratunkowe
 • Ratunkowe leczenie obrażeń ciała
 • Procedury ratunkowe przedszpitalne i wewnątrzszpitalne
 • Język migowy
 • Techniki samoobrony
 • Warsztaty przedsiębiorczości
 • TRIAGE - wirtualna rzeczywistość

Harmonogram czesnego

DOFINANSOWANIE
Dofinansowanie kończy się za:
Ilość ratKwota
czesne stałe
12500 zł 625 zł
10572 zł 715 zł
41 380 zł 1 725 zł
22 732 zł 3 415 zł
15 200 zł 6 500 zł