Mechatronika II stopień

Mechatronika II stopień

Magisterskie 3 SEMESTRÓW

Mechatronika II stopnia - studia magisterskie

Oferujemy 1,5 - letnie studia o profilu praktycznym, prowadzące do tytułu zawodowego magistra mechatronika.

Studia magisterskie o profilu praktycznym to doskonały wybór dla absolwentów studiów pierwszego stopnia. Tytuł magistra na kierunku mechatronika podnosi rangę absolwenta i zwiększa jego wartość na rynku pracy. Pierwszy tytuł naukowy stają się przepustką do znacznie lepszych ofert pracy, a co za tym idzie – wyższego wynagrodzenia. Studia kładą nacisk na praktyczny aspekt analizowania problemów naukowych z sektora mechatroniki.

Stopień studiów: II stopnia
Czas trwania: 1,5 roku (3 semestry)
Tryb studiów: stacjonarny i niestacjonarny (do wyboru)
Otrzymywany tytuł: magister
Pozostałe obszary: Mechatronika pojazdowa, Mechatronika

Mechatronika

Obszar studiów Mechatronika

Głównym celem edukacji na studiach II stopnia w obszarze Mechatronika jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów, posiadających zaawansowaną wiedzę z zakresu mechaniki, automatyki i robotyki, informatyki oraz nowoczesnych konstrukcji i materiałów. Absolwent posiadzie umiejętności z technik komputerowego wspomagania prac inżynierskich, zastosowania nowoczesnych układów sterowania oraz regulacji automatycznej. Rozwiązywania złożonych interdyscyplinarnych problemów projektowo-konstrukcyjnych, projektowania, wytwarzania i eksploatacji urządzeń, systemów i procesów technologicznych.

Wykaz wybranych przedmiotów realizowanych w ramach specjalności:,

  • Modelowanie układów mechatronicznych,
  • Systemy automatyki i robotyki,
  • Elektromechaniczne elementy mechatroniki,
  • Zarządzanie produkcją i jakością,
  • Współczesne materiały inżynierskie,
  • Sztuczna inteligencja.

Uprawnienia zawodowe

Studia na kierunku mechatronika II stopnia zapewniają wykształcenie odpowiadające potrzebom nowoczesnego przemysłu. Absolwenci tego obszaru posiadają zaawansowaną wiedzę z zakresu mechaniki, elektroniki, automatyki i informatyki. Absolwent studiów II stopnia na kierunku mechatronika, poza wiedzą i umiejętnościami zdobytymi w zakresie przedmiotów standardowych zostaje wyposażony w zaawansowana wiedzę specjalistyczną charakterystyczną dla mechatroniki.

Perspektywy zatrudnienia

Miejsca pracy dla Absolwentów to:

· Stanowiska wymagające wiedzy interdyscyplinarnej w szczególności z zakresu mechaniki, automatyki i robotyki, nowoczesnych konstrukcji oraz materiałów;

· Przedsiębiorstwa wyposażone w nowoczesne technologie PLC;

· Przemysł wytwarzającym lub wykorzystującym zaawansowane systemy kontroli jakości;

· Zakłady wytwarzające zaawansowane układy mechatroniczne (elektromaszynowe, sprzętu gospodarstwa domowego, lotnicze, obrabiarkowe);

· Placówki projektujące, eksploatujące i serwisujące układy mechatroniczne oraz maszyny i urządzenia;

· Ośrodki badawcze;

· Firmy wdrożeniowe urządzeń;

· Własna działalność gospodarcza.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12610 zł
10700 zł
41 685 zł
23 335 zł
16 350 zł