Mechatronika pojazdowa II st

Mechatronika pojazdowa II st

Magisterskie 3 SEMESTRÓW studia dualne

Mechatronika pojazdowa II stopnia magisterskie

Oferujemy 1,5 - letnie studia o profilu praktycznym, prowadzące do tytułu zawodowego magistra mechatronika.

Studia magisterskie o profilu praktycznym to doskonały wybór dla absolwentów studiów pierwszego stopnia.. Tytuł magistra na kierunku mechatronika podnosi rangę absolwenta i zwiększa jego wartość na rynku pracy. Pierwszy tytuł naukowy stają się przepustką do znacznie lepszych ofert pracy, a co za tym idzie – wyższego wynagrodzenia. Studia kładą nacisk na praktyczny aspekt analizowania problemów naukowych z sektora mechatroniki.

Stopień studiów: II stopnia
Czas trwania: 1,5 roku (3 semestry)
Tryb studiów: stacjonarny i niestacjonarny (do wyboru)
Otrzymywany tytuł: magister
Pozostałe obszary: Mechatronika pojazdowa, Mechatronika

Mechatronika pojazdowa

Obszar studiów Mechatronika Pojazdowa 

Głównym celem edukacji na studiach II stopnia na kierunku Mechatronika w obszarze Mechatronika Pojazdowa jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów, posiadających zaawansowaną wiedzę z zakresu mechatroniki samochodowej wzbogaconą o najnowsze trendy w przemyśle związanym z automatyzacją i robotyzacją pojazdów samochodowych.

Wykaz wybranych przedmiotów realizowanych w ramach specjalności:

 • Mechatronika samochodowa,
 • Diagnostyka samochodowa,
 • Komputerowe wspomaganie oceny stanu technicznego pojazdów,
 • Działalność gospodarcza w branży samochodowej,
 • Budowa pojazdów samochodowych.

Uprawnienia zawodowe

Studia na kierunku mechatronika II stopnia zapewniają wykształcenie odpowiadające potrzebom nowoczesnego przemysłu. Absolwenci tego obszaru będą zaznajomieni od strony teoretycznej i praktycznej z najnowszymi technologiami i koncepcjami stosowanymi w budowie pojazdów. Absolwent studiów II stopnia na kierunku mechatronika, poza wiedzą i umiejętnościami zdobytymi w zakresie przedmiotów standardowych zostaje wyposażony w zaawansowana wiedzę specjalistyczną charakterystyczną dla mechatroniki pojazdowej.

Perspektywy zatrudnienia

Miejsca pracy dla Absolwentów to:

 • Zakłady przemysłu motoryzacyjnego;
 • Zakłady wytwarzające zaawansowane układy mechatroniczne (elektromaszynowe, sprzętu gospodarstwa domowego, lotnicze, obrabiarkowe);
 • Placówki projektujące, eksploatujące i serwisujące układy mechatroniczne oraz maszyny i urządzenia;
 • Ośrodki badawcze;
 • Firmy wdrożeniowe urządzeń;
 • Własna działalność gospodarcza.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12610 zł
10700 zł
41 685 zł
23 335 zł
16 350 zł