Ekonomia międzynarodowa - МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА ACA

Ekonomia międzynarodowa - МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА ACA

Magisterskie 4 SEMESTRÓW studia dla obywateli Ukrainy

БАЗОВІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ В АКАДЕМІЧНОМУ АДАПТАЦІЙНОМУ ЦЕНТРІ – МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА

 

     Шановні студенти,

    якщо ви замислилися, як досягти кар’єрного росту і здобути можливості для самореалізації – з радістю вам у цьому допоможемо. Щоб дати змогу студентам з України продовжити здобувати освіту, Вища Школа Економіки в Бидгощі – найбільший недержавний ВУЗ північної частини Польщі, організовує адаптаційні навчання.
    У нас ви зможете:

 • продовжити навчатися за обраним напрямком з особливим акцентом на практичних аспектах дисципліни;
 • набути безпосередніх навиків практичного розв’язання назрілих проблем;
 • навчитися пов’язувати набуті теоретичні знання з практичним досвідом, що його використовують підприємства-партнери;
 • засвоїти прогресивні експертні методи та техніки, що застосовуються сучасними бізнес-організаціями;
 • налагодити контакти з теоретиками та практиками, які здебільшого є фахівцями в тій чи іншій галузі, і працюють у нашому ВУЗі;
 • оволодіти основами польської мови.

    Адаптаційна програма для громадян України передбачає, зокрема, чималу кількість годин спеціальних занять зі сфери культури та польської мови, що сприятиме полегшенню у навчанні.
    На протязі перших двох семестрів, поки студенти засвоюють польську мову на спеціальних заняттях, навчання проводиться українською мовою. Наступні два семестри викладаються на польській мові.

Навчальні цілі

    Сучасні процеси глобалізації та регіоналізації визначають зміни конкурентних умов на міжнародних ринках, спричиняють постійну еволюцію ринкового середовища. Щоб вміло адаптуватися до змін, що відбуваються, компанії повинні приймати рішення, відповідно до прийнятої стратегії на зовнішніх ринках. Це спонукає їх до пошуку висококваліфікованих кадрів зі знаннями та практичними навичками у сфері міжнародної торгівлі, економіки, права, міжнародних фінансів, міжнародної банківської справи, міжнародного транспорту та логістики. Підготовка таких кадрів є нашою стратегічною ціллю. Метою навчання за спеціальністю "Міжнародна економіка" є набуття навиків практичної реалізації ефективних стратегічних рішень для компаній на міжнародних ринках.

Знання

    Випускники другого ступеня навчання економічного напрямку за спеціальністю "Міжнародна економіка" отримують знання в галузі економіки, економіки міжнародної торгівлі, економіки підприємства, європейської інтеграції, міжнародного права. 
Крім того, випускники оволодівають знаннями про:

 • функціонування товарних ринків та глобального ринку;
 • бізнес-діяльність на міжнародних ринках;
 • міжнародний бухгалтерський облік і фінанси;
 • міжнародний банкінг;
 • діяльність транснаціональних корпорації;
 • функціонування глобальних ланцюгів поставок.

Навички

    Випускники другого ступеня навчання економічного напрямку за спеціальністю "Міжнародна економіка" набувають навиків:

 • аналізу та інтерпретації витрат на підприємстві для прийняття оптимальних рішень;
 • проведення оцінки стану підприємств та їхньої конкурентоздатності на міжнародному ринку;
 • аналізу та інтерпретації економічних явищ;
 • підготовки планів розвитку для підприємств, що працюють на глобальних ринках;
 • прийняття стратегічних рішень на глобальних ринках для підприємств;
 • ведення переговорів з бізнес-партнерами;
 • впровадження інноваційних рішень в діяльність компаній.

Перелік предметів

 • Економічний аналіз зовнішньоторговельних підприємств;
 • Економіка зовнішньої торгівлі;
 • Економічна оцінка компанії;
 • Фінансовий ринок та ринок капіталу;
 • Управління людським капіталом;
 • Міжнародні ділові переговори;
 • Міжнародна економіка;
 • Міжнародні фінансові ринки;
 • Міжнародна логістика;
 • Математична економіка;
 • Мультикультурна комунікація;
 • Підприємство на глобальному ринку;
 • Транспорт у міжнародній торгівлі;
 • Єдиний європейський ринок.

 

Перспективи працевлаштування

    Після закінчення ВУЗу випускнику, що здобули спеціальність "Міжнародна економіка" можуть працювати на таких посадах:
- фахівець комерційного підприємства, що займається імпортом та експортом, виробничих компаній, що торгують на зовнішніх ринках;
- торговий клерк у міжнародних корпораціях;
- адміністративний працівник;
- управлінський персонал у національних та міжнародних компаніях.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12575 zł
10660 zł
41 590 zł
23 150 zł
16 000 zł