Zarządzanie produkcją i jakością - studia inżynierskie I stopnia

Zarządzanie produkcją i jakością - studia inżynierskie I stopnia

Inżynierskie 7 SEMESTRÓW

Zarządzanie produkcją i jakością - studia inżynierskie I stopnia

Oferujemy 3,5 - letnie studia o profilu praktycznym, prowadzące do tytułu zawodowego inżyniera na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w obszarze Zarzadzanie Produkcją i Jakością. To kierunek łączący wiedzę techniczną z umiejętnościami menedżerskimi, którego podstawowym celem kształcenia jest uzyskanie przez absolwenta wiedzy w wybranym zakresie inżynierii mechanicznej oraz nauk o zarządzaniu i jakości. Program studiów obejmuje zagadnienia związane z techniką i technologią produkcji, elementami zarządzania przedsiębiorstwem i organizacją produkcji oraz systemami zapewnienia jakości.

Stopień studiów: I stopnia
Czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów)
Tryb studiów: stacjonarny i niestacjonarny (do wyboru)
Otrzymywany tytuł: inżynier
Pozostałe obszary: Zarządzanie produkcją i jakością

Zarządzanie produkcją i jakością

Obszar studiów Zarządzanie produkcją i jakością

Głównym celem edukacji na studiach I stopnia w obszarze Zarządzanie produkcją i jakością jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów, posiadających wiedzę z zakresu:

 • projektowania nowych i nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych,
 • efektywnego zarządzania procesami produkcyjnymi,
 • kształtowania, modelowania oraz implementacji systemów jakości według określonych standardów i norm,
 • zarządzania jakością,
 • metod certyfikacji, akredytacji i audytów systemów jakości,
 • zarządzania kosztami, finansami i kapitałem,
 • tworzenia nowoczesnych rozwiązań i prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • organizowania i zarządzania oraz koordynowania prac zespołów pracowniczych,
 • marketingu,
 • logistyki,
 • zarządzania projektami.

Wykaz wybranych przedmiotów realizowanych w ramach specjalności:

 • Grafika inżynierska,
 • Marketing usług i produktów,
 • Metrologia i systemy pomiarowe,
 • Podstawy konstrukcji maszyn,
 • Zarządzanie projektami,
 • Inżynieria wytwarzania,
 • Wdrażanie, utrzymanie i rozwój systemów zarządzania jakością,
 • Certyfikacja wyrobów w tym ocena zgodności,
 • Inżynieria jakości,
 • Logistyka w przedsiębiorstwie,
 • Podstawy zarządzania,
 • Makro i mikroekonomia,
 • Nauka o materiałach,
 • Systemy produkcyjne,
 • Zarządzanie produkcją i usługami,
 • Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich,
 • Wytrzymałość materiałów,
 • Projektowanie inżynierskie,
 • Zarządzanie innowacją,
 • Komputerowe systemy wspomagania decyzji,
 • Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych,
 • Kompleksowe zarządzanie jakością,
 • Nowoczesne technologie w inżynierii produkcji.

Perspektywy zatrudnienia

Miejsca pracy dla Absolwentów to:

 • Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, zajmujące się produkcją w wybranym zakresie,
 • Jednostki projektowe i doradcze zajmujące się wybranym zakresem inżynierii produkcji,
 • Działy kształtowania i kontroli jakości,
 • Stanowiska operacyjne, analityczne i specjalistyczne na różnych szczeblach zarządzania,
 • Jednostki atestacyjne i akredytacyjne,
 • Stanowiska specjalistyczne i menedżerskie związane między innymi z zarządzaniem produkcją, logistyką, jakością, bhp,
 • Ośrodki badawcze,
 • Firmy wdrożeniowe urządzeń,
 • Własna działalność gospodarcza.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12565 zł
10650 zł
41 565 zł
23 100 zł
15 900 zł