Odkryj studia
DLA SIEBIE

licencjackie, inżynierskie, magisterskie
Zarejestruj się na studia!

Wybierz miejscowość

Zasady rekrutacji

20 kierunków i kilkadziesiąt obszarów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Rekrutujemy na obszary studiów, które pozwalają na zdobycie konkretnych, zawodowych umiejętności i kompetencji. Wyższa Szkoła Gospodarki od lat współpracuje z otoczeniem biznesowym. Liderzy lokalnej i regionalnej przedsiębiorczości współtworzą ofertę edukacyjną WSG – zgłaszając deficyt specjalistów w określonych dziedzinach i wskazując konkretne, poszukiwane kwalifikacje absolwenta.

Każdy Kandydat na studia pierwszego oraz drugiego stopnia rejestruje się w Wirtualnej Rekrutacji - ISAPS. Następnie uiszcza opłatę rekrutacyjną w kwocie 85 zł. na konto Uczelni: 19 1090 1072 0000 0001 1991 0596 . Po zaksięgowaniu opłaty rozpoczyna się proces kwalifikacji. Kandydat otrzymuje elektroniczną informację w systemie ISAPS o przyjęciu na studia, a także o terminie podpisania umowy.

Dostarczając w ciągu 7 dni komplet dokumentów, w celu podpisania umowy o naukę zachowuje aktualnie obowiązujące zniżki rekrutacyjne. Zaproszenie na podpisanie umowy o studia Kandydat otrzyma w systemie Wirtualnej Rekrutacji - ISAPS, po pozytywnym wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

Wymagane dokumenty
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego i drugiego stopnia jest złożenie następujących dokumentów:

Cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka mogą odbywać studia w WSG na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

W celu ułatwienia kwalifikacji na studia uruchomiliśmy Wirtualną Rekrutację na studia I i II stopnia. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat rekrutacji zapraszamy do Biura Rekrutacji. Znajdź najbliższy Punkt Rekrutacyjny w zakładce - Kontakt