Automatyka pomiarowa

Automatyka pomiarowa

Magisterskie 3 SEMESTRÓW

Obszar studiów

Wspólną cechą wszystkich, współczesnych maszyn i urządzeń technicznych jest wysoki stopień automatyzacji, który umożliwia uzyskanie dużej dokładności i powtarzalności produkcji. Konsekwencją takiego podejścia w konstruowaniu urządzeń jest konieczność stosowania dużej ilości czujników i przetworników wielkości fizycznych, takich jak temperatura, natężenie oświetlania, położenie na sygnały analogowe i cyfrowe, które mogą być wykorzystane przez układy sterowania. Praca na stanowiskach związanych z konstrukcją maszyn i urządzeń wymaga rozbudowanej wiedzy z zakresu metrologii, przetwarzania sygnałów, metod sterowania, a nawet sztucznej inteligencji.
Automatyka pomiarowa jest obszarem studiów polecanym osobom pragnącym zdobyć lub poszerzyć swoje kompetencje i kwalifikacje w zakresie projektowania oraz konstruowania rozproszonych systemów pomiarowych, a także chcącym podjęcia pracy naukowej w dziedzinie metrologii.
Istotnymi atutami obszaru "Automatyka pomiarowa" na studiach drugiego stopnia są:

 • kadra w dużej mierze składająca się z praktyków oraz nauczycieli akademickich z wieloletnim doświadczeniem oraz dorobkiem naukowym,
 • wszechstronne zaplecze laboratoryjne w zakresie automatyki i metrologii,
 • dostęp do laboratoriów poza godzinami zajęć,
 • darmowe oprogramowanie firmy Microsoft w ramach MSDNAA oraz oprogramowanie SOLID Edge (oprogramowanie typu CAD),
 • możliwość wyjazdu na studia w ramach programu Erasmus,
 • platforma e-learningowa.

Czego się u nas nauczysz?

Absolwent będzie posiadał wiedzę w zakresie szeroko rozumianej mechatroniki, w szczególności będzie to wiedza z zakresu:

 • zaawansowanych metod sterowania
 • nowoczesnych metod pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych
 • budowy układów i systemów kontrolno-pomiarowych
 • integracji czujników i sieci czujników z obiektami technicznymi
 • prowadzenia procesu pomiarowego zgodnie z normami i innymi przepisami
 • metodologii badań naukowych, w tym badań eksperymentalnych w dziedzinie mechatroniki i umiejętności stosowania właściwych metod i technik badawczych
 • realizacji wszystkich etapów cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych w szczególności modelowania, prototypowania i testowania komponentów mechanicznych, elektronicznych w tym systemów wbudowanych i informatycznych

Wybrane przedmioty

 • Inteligentne systemy decyzyjne,
 • Programowanie PLC,
 • Rozproszone systemy kontrolno-pomiarowe,
 • Projektowanie układów precyzyjnych,
 • Sensory i systemy pomiarowe,
 • Wbudowane systemy operacyjne,
 • Sztuczna inteligencja,
 • Projekt zespołowy.

Wykorzystywane technologie

Od lat wzbogacamy się w najnowsze i najciekawsze na rynku urządzenia, inwestując w nasze laboratoria B+R, które są dostępne również dla studentów. Najciekawsze z nich to:

Sprzęt

 • Laboratoria komputerowe ogólnego przeznaczenia,
 • Pracownia grafiki komputerowej i projektowania CAD,
 • Laboratorium technologii sieciowych – wyposażenie zgodne z wymaganiami szkolenia CISCO CCNA / CCNP,
 • Laboratorium projektowania systemów sterowania – wyposażenie dostosowane do prowadzenia kursów z zakresu Programowalnych Sterowników Logicznych na poziomie S1.
 • Laboratorium metrologii wyposażone w 12 stanowisk komputerowych z kartami pomiarowymi firmy National Instruments i oprogramowaniem Lab VIEW, niezbędny sprzęt pomiarowy, czujniki i sensorów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych.
 • Laboratorium układów i systemów elektronicznych – wyposażone w stanowiska dydaktyczne i badawcze w zakresie elektroniki i elektrotechniki, systemów wbudowanych,
 • Laboratorium prototypowania – wyposażone między innymi w drukarki 3D, frezarkę CNC, stacje lutownicze.
 • Laboratorium materiałoznawstwa.
Oprogramowanie

 • Visual Studio,
 • LabVIEW,
 • MatLab,
 • SOLID Edge,
 • Adobe PhotoShop,
 • CorelDraw,
 • AutoCAD,
 • Affinity Designer.

Nasi wykładowcy

Specjaliści z doświadczeniem praktycznym posiadający własne firmy działające od lat na rynku IT, lub pracujący w znanych firmach z regionu kujawsko-pomorskiego. Nasi wykładowcy posiadają praktyczną wiedzę, pozwalającą im na realizowanie projektów IT w wielu branżach, czego dowodem jest realizowanie ogromnej ilości Voucherów Badawczych, dla wielu z firm z regionu.

Z kim współpracujemy?

GMSystem Integracja Systemów Inżynierskich, Sp. z o.o. , OMRON, Logon S.A, Asseco Data Systems S.A, Logonet, Bydgoski Klaster Informatyczny, PESA Bydgoszcz, Bydgoski Klaster Przemysłów Kreatywnych, CISCO, itp.

Gdzie znajdziesz pracę?

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie między innymi w firmach zajmujących się instalacją, projektowaniem i konstruowaniem rozproszonych systemów pomiarowych, w przemyśle maszynowym, firmach z branży elektronicznej oraz firmach konstrukcyjnych. Absolwenci mogą też podjąć pracę w ośrodkach naukowo-badawczych lub rozpocząć studia doktoranckie.

Co zapewniamy dodatkowo?

Zdajemy sobie dobrze sprawę z tego, że kandydaci chcą mieć możliwość szerszego rozwoju swoich umiejętności. W związku z tym zapewniamy również:

 • możliwość pracy przy praktycznych projektach realizowanych przez WSG,
 • dostęp do laboratoriów poza godzinami zajęć,
 • darmowe oprogramowanie w ramach Microsoft Imagine Academy,
 • darmowe oprogramowanie Solid Edge,
 • możliwość udziału w dodatkowych kursach i szkoleniach.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12565 zł
10650 zł
41 565 zł
23 100 zł
15 900 zł
Ilość ratKwota
czesne stałe
12565 zł
10650 zł
41 565 zł
23 100 zł
15 900 zł