Automatyka pomiarowa - nabór zimowy

Automatyka pomiarowa - nabór zimowy

Magisterskie 3 SEMESTRÓW

Obszar studiów

Wspólną cechą wszystkich, współczesnych maszyn i urządzeń technicznych jest wysoki stopień automatyzacji, który umożliwia uzyskanie dużej dokładności i powtarzalności produkcji. Konsekwencją takiego podejścia w konstruowaniu urządzeń jest konieczność stosowania dużej ilości czujników i przetworników wielkości fizycznych, takich jak temperatura, natężenie oświetlania, położenie na sygnały analogowe i cyfrowe, które mogą być wykorzystane przez układy sterowania. Praca na stanowiskach związanych z konstrukcją maszyn i urządzeń wymaga rozbudowanej wiedzy z zakresu metrologii, przetwarzania sygnałów, metod sterowania, a nawet sztucznej inteligencji.
Automatyka pomiarowa jest obszarem studiów polecanym osobom pragnącym zdobyć lub poszerzyć swoje kompetencje i kwalifikacje w zakresie projektowania oraz konstruowania rozproszonych systemów pomiarowych, a także chcącym podjęcia pracy naukowej w dziedzinie metrologii.
Istotnymi atutami obszaru "Automatyka pomiarowa" na studiach drugiego stopnia są:

 • kadra w dużej mierze składająca się z praktyków oraz nauczycieli akademickich z wieloletnim doświadczeniem oraz dorobkiem naukowym,
 • wszechstronne zaplecze laboratoryjne w zakresie automatyki i metrologii,
 • dostęp do laboratoriów poza godzinami zajęć,
 • darmowe oprogramowanie firmy Microsoft w ramach MSDNAA oraz oprogramowanie SOLID Edge (oprogramowanie typu CAD),
 • możliwość wyjazdu na studia w ramach programu Erasmus,
 • platforma e-learningowa.

Czego się u nas nauczysz?

Absolwent będzie posiadał wiedzę w zakresie szeroko rozumianej mechatroniki, w szczególności będzie to wiedza z zakresu:

 • zaawansowanych metod sterowania
 • nowoczesnych metod pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych
 • budowy układów i systemów kontrolno-pomiarowych
 • integracji czujników i sieci czujników z obiektami technicznymi
 • prowadzenia procesu pomiarowego zgodnie z normami i innymi przepisami
 • metodologii badań naukowych, w tym badań eksperymentalnych w dziedzinie mechatroniki i umiejętności stosowania właściwych metod i technik badawczych
 • realizacji wszystkich etapów cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych w szczególności modelowania, prototypowania i testowania komponentów mechanicznych, elektronicznych w tym systemów wbudowanych i informatycznych

Wybrane przedmioty

 • Inteligentne systemy decyzyjne,
 • Programowanie PLC,
 • Rozproszone systemy kontrolno-pomiarowe,
 • Projektowanie układów precyzyjnych,
 • Sensory i systemy pomiarowe,
 • Wbudowane systemy operacyjne,
 • Sztuczna inteligencja,
 • Projekt zespołowy.

Wykorzystywane technologie

Od lat wzbogacamy się w najnowsze i najciekawsze na rynku urządzenia, inwestując w nasze laboratoria B+R, które są dostępne również dla studentów. Najciekawsze z nich to:

Sprzęt

 • Laboratoria komputerowe ogólnego przeznaczenia,
 • Pracownia grafiki komputerowej i projektowania CAD,
 • Laboratorium technologii sieciowych – wyposażenie zgodne z wymaganiami szkolenia CISCO CCNA / CCNP,
 • Laboratorium projektowania systemów sterowania – wyposażenie dostosowane do prowadzenia kursów z zakresu Programowalnych Sterowników Logicznych na poziomie S1.
 • Laboratorium metrologii wyposażone w 12 stanowisk komputerowych z kartami pomiarowymi firmy National Instruments i oprogramowaniem Lab VIEW, niezbędny sprzęt pomiarowy, czujniki i sensorów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych.
 • Laboratorium układów i systemów elektronicznych – wyposażone w stanowiska dydaktyczne i badawcze w zakresie elektroniki i elektrotechniki, systemów wbudowanych,
 • Laboratorium prototypowania – wyposażone między innymi w drukarki 3D, frezarkę CNC, stacje lutownicze.
 • Laboratorium materiałoznawstwa.
Oprogramowanie

 • Visual Studio,
 • LabVIEW,
 • MatLab,
 • SOLID Edge,
 • Adobe PhotoShop,
 • CorelDraw,
 • AutoCAD,
 • Affinity Designer.

Nasi wykładowcy

Specjaliści z doświadczeniem praktycznym posiadający własne firmy działające od lat na rynku IT, lub pracujący w znanych firmach z regionu kujawsko-pomorskiego. Nasi wykładowcy posiadają praktyczną wiedzę, pozwalającą im na realizowanie projektów IT w wielu branżach, czego dowodem jest realizowanie ogromnej ilości Voucherów Badawczych, dla wielu z firm z regionu.

Z kim współpracujemy?

GMSystem Integracja Systemów Inżynierskich, Sp. z o.o. , OMRON, Logon S.A, Asseco Data Systems S.A, Logonet, Bydgoski Klaster Informatyczny, PESA Bydgoszcz, Bydgoski Klaster Przemysłów Kreatywnych, CISCO, itp.

Gdzie znajdziesz pracę?

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie między innymi w firmach zajmujących się instalacją, projektowaniem i konstruowaniem rozproszonych systemów pomiarowych, w przemyśle maszynowym, firmach z branży elektronicznej oraz firmach konstrukcyjnych. Absolwenci mogą też podjąć pracę w ośrodkach naukowo-badawczych lub rozpocząć studia doktoranckie.

Co zapewniamy dodatkowo?

Zdajemy sobie dobrze sprawę z tego, że kandydaci chcą mieć możliwość szerszego rozwoju swoich umiejętności. W związku z tym zapewniamy również:

 • możliwość pracy przy praktycznych projektach realizowanych przez WSG,
 • dostęp do laboratoriów poza godzinami zajęć,
 • darmowe oprogramowanie w ramach Microsoft Imagine Academy,
 • darmowe oprogramowanie Solid Edge,
 • możliwość udziału w dodatkowych kursach i szkoleniach.

Harmonogram czesnego

DOFINANSOWANIE
Dofinansowanie kończy się za:
Ilość ratKwota
czesne stałe
12610 zł 610 zł
10700 zł 700 zł
41 685 zł 1 685 zł
23 335 zł 3 335 zł
16 350 zł 6 350 zł
DOFINANSOWANIE
Dofinansowanie kończy się za:
Ilość ratKwota
czesne stałe
12488 zł 610 zł
10560 zł 700 zł
41 348 zł 1 685 zł
22 668 zł 3 335 zł
15 080 zł 6 350 zł