Computer control systems engineering

Computer control systems engineering

Magisterskie 4 SEMESTRÓW

Obszar studiów

Celem kształcenia na specjalności Computer control systems engineering w ramach studiów II stopnia jest przygotowanie specjalistów posiadających kompetencje niezbędne do zaistnienia i funkcjonowania na współczesnym międzynarodowym rynku pracy, posiadających obszerną wiedzę z zakresu automatyki stosowanej w przemyśle, układów sterowania, eksploatacji urządzeń mechanicznych. Studia na tej specjalności prowadzone są wyłącznie w języku angielskim.
Istotnymi atutami obszaru "Computer control systems engineerinng" na studiach drugiego stopnia są:

 • kadra w dużej mierze składająca się z praktyków oraz nauczycieli akademickich z wieloletnim doświadczeniem oraz dorobkiem naukowym,
 • wszechstronne zaplecze laboratoryjne w zakresie automatyki i metrologii,
 • dostęp do laboratoriów poza godzinami zajęć,
 • darmowe oprogramowanie firmy Microsoft w ramach MSDNAA oraz oprogramowanie SOLID Edge (oprogramowanie typu CAD),
 • możliwość wyjazdu na studia w ramach programu Erasmus,
 • platforma e-learningowa.

Czego się u nas nauczysz?

Absolwent specjalności Computer control systems engineering posiada wiedzę specjalistyczną, oraz umiejętności z zakresu mechatroniki, w szczególności w zakresie:

 • współczesnych teorii sterowania,
 • metod projektowania systemów sterowania,
 • uczenia maszynowego,
 • akwizycji danych,
 • przetwarzania sygnałów,
 • sztucznej inteligencji,
 • projektowania systemów wbudowanych,
 • inteligentnych systemów decyzyjnych,
 • metodologii badań naukowych, w tym badań eksperymentalnych w dziedzinie mechatroniki i umiejętności stosowania właściwych metod i technik badawczych.

Wybrane przedmioty

 • Przetwarzanie sygnału cyfrowego,
 • Programowanie PLC,
 • Programowanie urządzeń mobilnych,
 • Wieloplatformowe aplikacje 3D,
 • Programowanie Python,
 • Projektowanie systemów wbudowanych,
 • Inteligentne systemy decyzyjne,
 • Platformy sprzętowe dla rozwiązań IOT,
 • Uczenie maszynowe,
 • Interfejsy sieciowe,
 • Szybkie prototypowanie,
 • Projekt zespołowy.

Wykorzystywane technologie

Od lat wzbogacamy się w najnowsze i najciekawsze na rynku urządzenia, inwestując w nasze laboratoria B+R, które są dostępne również dla studentów. Najciekawsze z nich to:

Sprzęt

 • Laboratoria komputerowe ogólnego przeznaczenia,
 • Pracownia grafiki komputerowej i projektowania CAD,
 • Laboratorium technologii sieciowych – wyposażenie zgodne z wymaganiami szkolenia CISCO CCNA / CCNP,
 • Laboratorium projektowania systemów sterowania – wyposażenie dostosowane do prowadzenia kursów z zakresu Programowalnych Sterowników Logicznych na poziomie S1,
 • Laboratorium metrologii wyposażone w 12 stanowisk komputerowych z kartami pomiarowymi firmy National Instruments i oprogramowaniem Lab VIEW, niezbędny sprzęt pomiarowy, czujniki i sensorów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych,
 • Laboratorium układów i systemów elektronicznych – wyposażone w stanowiska dydaktyczne i badawcze w zakresie elektroniki i elektrotechniki, systemów wbudowanych,
 • Laboratorium VR i AR: Microsoft HoloLens (edycje: Developer i Commercial), Oculus Rift, HTC Vive, Google Daydream, Samsung Gear VR2, PlayStation VR,
 • Laboratorium nowoczesnych systemów HMI: Hełmy EEG Emotive Epoc, Rękawice do wirtualnej rzeczywistości, Microsoft Kinect,
 • Laboratorium Internetu Rzeczy,
 • Laboratorium prototypowania – wyposażone między innymi w drukarki 3D, frezarki CNC, stacje lutownicze,
 • Laboratorium materiałoznawstwa.
Oprogramowanie

 • Visual Studio,
 • LabVIEW,
 • MatLab,
 • SOLID Edge,
 • Adobe PhotoShop,
 • CorelDraw,
 • AutoCAD,
 • Unity,
 • Android Studio,
 • Affinity Designer.

Nasi wykładowcy

Specjaliści z doświadczeniem praktycznym posiadający własne firmy działające od lat na rynku związanym z branżą, lub pracujący w znanych firmach z regionu kujawsko-pomorskiego. Nasi wykładowcy posiadają praktyczną wiedzę, pozwalającą im na realizowanie projektów w wielu branżach, czego dowodem jest realizowanie ogromnej ilości Voucherów Badawczych, dla wielu z firm z regionu.

Z kim współpracujemy?

GMSystem Integracja Systemów Inżynierskich, Sp. z o.o. , OMRON, Logon S.A, ASSECO Poland S.A, Logonet, Bydgoski Klaster Informatyczny, PESA Bydgoszcz, Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego, Bydgoski Klaster Przemysłów Kreatywnych, CISCO, itp.

Gdzie znajdziesz pracę?

Absolwenci studiów II stopnia specjalności Computer control systems engineering mogą znaleźć zatrudnienie między innymi w firmach działających w branży mechatronicznej i automatyki przemysłowej. Absolwenci mogą też podjąć pracę w ośrodkach naukowo-badawczych lub rozpocząć studia doktoranckie.

Co zapewniamy dodatkowo?

Zdajemy sobie dobrze sprawę z tego, że kandydaci chcą mieć możliwość szerszego rozwoju swoich umiejętności. W związku z tym zapewniamy również:

 • możliwość pracy przy praktycznych projektach realizowanych przez WSG,
 • dostęp do laboratoriów poza godzinami zajęć,
 • darmowe oprogramowanie w ramach Microsoft Imagine Academy,
 • darmowe oprogramowanie Solid Edge,
 • możliwość udziału w dodatkowych kursach i szkoleniach.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12480 zł
10550 zł
41 325 zł
22 625 zł
15 000 zł