Design

Design

Licencjackie 6 SEMESTRÓW

obszar studiów

 

Design to interdyscyplinarny obszar studiów, który został opracowany z myślą o osobach, które planują karierę zawodową w branży kreatywnej, w zawodach związanych z szeroko pojętym projektowaniem.  

 

Oferta studiów na obszarze Design jest skierowana do osób, dla których projektowanie będzie podstawą kreacji artystycznej, jak również do tych, którzy interesują się praktycznymi zastosowaniami sztuki w różnych dziedzinach społeczno-gospodarczych. Celem tych studiów, poza wyposażeniem w aktualną, interdyscyplinarną wiedzę, jest eksperymentowanie, poszukiwanie i kreowanie niekonwencjonalnych rozwiązań. Ich głównym atutem jest połączenie edukacji z pogranicza sztuki, kultury oraz biznesu, poparte przekrojową wiedzą teoretyczną i praktyczną dotyczącą współczesnego wzornictwa.  

 
Studia na obszarze Design gwarantują zdobycie umiejętności praktycznych z zakresu projektowania użytkowego i kreowania produktu wzorniczego.
Program studiów zakłada liczne zajęcia warsztatowe i projektowe, praktyki zawodowe uzupełniające specjalistyczną wiedzę z zakresu współczesnej kultury wizualnej, sztuki, mediów i komunikacji społecznej. 

czego się nauczysz

 

 • świadomego posługiwania się formą, funkcją, tworzywem 
 • przygotowania projektu realizacyjnego wraz z dokumentacją techniczną 
 • metod wdrażania produktu wzorniczego i prowadzenia przedsięwzięć o charakterze projektowym (praca w firmach projektowych, PR oraz w instytucjach kultury i sztuki ze szczególnym uwzględnieniem działań promocyjnych, edukacyjnych i wystawienniczych; współpraca z: projektantami, mediami, artystami, uczestnikami kultury, samorządami terytorialnymi, wybranymi podmiotami gospodarczymi) 
 • posługiwania się nowymi technologiami projektowymi i multimedialnymi (grafika komputerowa, technologie 3D, wirtualna rzeczywistość) 
 • tworzenia i prowadzenia zespołów projektowych, określenia priorytetów i adresatów podejmowanych działań, analizowanie szans i zagrożeń realizowanych działań 
 • krytycznej analizy najnowszych trendów w kulturze kulturalnych (nurty, trendy), interpretacja zjawisk artystycznych, promocji kultury i sztuki  
 • kreatywności, komunikatywności, otwartości na współpracę, korzystania z efektów pracy grupowej, zarządzania czasem i zasobami 

 

wybrane przedmioty

 • historia designu 
 • historia sztuki i kultury 
 • formy wizualne (rysunek, malarstwo, rzeźba)  
 • komputerowe wspomaganie projektowania 
 • projektowanie graficzne i typografia  

 • projektowanie form użytkowych  
 • materiałoznawstwo i ergonomia 
 • technologie 3D 
 • zarządzenie organizacją procesu projektowego 
 • wdrażanie projektu wzorniczego  
 • rynki przemysłów kreatywnych 
 • zarządzanie projektem w przemysłach kreatywnych 

gdzie znajdziesz pracę

 • studia reklamy i grafiki 
 • pracownie projektowania wzorniczego 
 • firmy zajmujące się wdrażaniem produktu wzorniczego 
 • sprzedaż produktów wzorniczych (w tym e-handel) 
 • publiczne instytucje kultury i sztuki (w tym działy promocji i edukacji) 
 • fundacje i stowarzyszenia zajmujące się działalnością kulturalną, edukacją kulturalna, promocją kultury, organizacja życia kulturalnego 
 • redakcje wydawnictw, czasopism, telewizji, radia (tradycyjne i internetowe) 
 • samodzielna działalność w sferze kultury i sztuki 
 • własna działalność gospodarcza 

 

W ramach zajęć warsztatowych studenci korzystają z nowoczesnych laboratoriów i najnowszego sprzętu. Realizowane przez nich zadania są związane z projektami badawczo-rozwojowymi (b+r). Należy do nich m.in. projekt Monumentum Sonus Visio. Akademickie Centra Przemysłów Kreatywnych, Kultury, Sztuki i Ochrony Zabytków. 

Co zapewniamy dodatkowo

Studia w formule 1+1
Oferujemy nowe możliwości połączenia studiów ze studiami podyplomowymi lub kursami i szkoleniami.  Dzięki temu możliwe jest zdobycie dwóch dyplomów w jednym czasie oraz uzyskanie dodatkowych kompetencji, które zwiększają szanse absolwenta na rynku pracy. Dodatkowo słuchacz ma możliwość uzyskania zwolnienia z części zajęć poprzez zaliczenie efektów kształcenia osiągniętych w ramach studiów. Przysługuje mu również 50-procentowa zniżka czesnego na studiach podyplomowych oraz 30-procentowa  w opłacie za kursy i szkolenia.

Polecamy szczególnie studia podyplomowe Grafika Komputerowa i Multimedia, Architektura Wnętrz oraz Bydgoską Akademię Fotografii.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12565 zł
10650 zł
41 560 zł
23 085 zł
15 900 zł
Ilość ratKwota
czesne stałe
12565 zł
10650 zł
41 560 zł
23 085 zł
15 900 zł