Design - nabór zimowy

Design - nabór zimowy

Licencjackie 6 SEMESTRÓW

obszar studiów

 

 

Design to interdyscyplinarny obszar studiów, który został opracowany z myślą o osobach, które planują karierę zawodową w branży kreatywnej i zawodach związanych z projektowaniem. 

Celem studiów jest eksperymentowanie i tworzenie innowacyjnych rozwiązań, a ich głównym atutem jest połączenie sztuki, kultury oraz biznesu.

Studiowaniu Designu daje szansę na zdobycie umiejętności praktycznych z zakresu projektowania użytkowego i kreowania produktu wzorniczego. Program studiów zawiera liczne zajęcia warsztatowe, projektowe, praktyki zawodowe oraz zajęcia praktyczne realizowane we współpracy z partnerami branżowymi. Przedmioty pozwalają na sprawdzenie się w środowisku projektowym oraz rozwijanie kreatywnego myślenia.

 

czego się nauczysz

 • świadomego posługiwania się formą i tworzywem
 • przygotowania projektu realizacyjnego wraz z dokumentacją techniczną
 • metod wdrażania produktu wzorniczego i prowadzenia przedsięwzięć o charakterze projektowym (praca w firmach projektowych, PR oraz w instytucjach kultury i sztuki ze szczególnym uwzględnieniem działań promocyjnych, edukacyjnych i wystawienniczych; współpraca z: projektantami, mediami, artystami, uczestnikami kultury, samorządami terytorialnymi, wybranymi podmiotami gospodarczymi)
 • posługiwania się nowymi technologiami projektowymi i multimedialnymi
 • tworzenia i prowadzenia zespołów projektowych, określenia priorytetów i adresatów podejmowanych działań, analizowanie szans i zagrożeń realizowanych działań
 • krytycznej analizy najnowszych trendów w kulturze, interpretacji zjawisk artystycznych, promocji kultury i sztuki
 • kreatywności, komunikatywności, otwartości na współpracę, korzystania z efektów pracy grupowej​

wybrane przedmioty

 • historia designu
 • historia kultury
 • formy wizualne
 • fotografia i film
 • komputerowe wspomaganie projektowania
 • projektowanie graficzne i typografia
 • ​projektowanie form użytkowych
 • materiałoznawstwo
 • modelowanie 3D
 • wdrażanie projektu wzorniczego
 • rynki przemysłów kreatywnych
 • design management

gdzie znajdziesz pracę

 • studia reklamy i grafiki 
 • pracownie projektowania wzorniczego 
 • firmy zajmujące się wdrażaniem produktu wzorniczego 
 • sprzedaż produktów wzorniczych (w tym e-handel) 
 • publiczne instytucje kultury i sztuki (w tym działy promocji i edukacji) 
 • fundacje i stowarzyszenia zajmujące się działalnością kulturalną, edukacją kulturalna, promocją kultury, organizacja życia kulturalnego 
 • redakcje wydawnictw, czasopism, telewizji, radia (tradycyjne i internetowe) 
 • samodzielna działalność w sferze kultury i sztuki 
 • własna działalność gospodarcza 

 

W ramach zajęć warsztatowych studenci korzystają z nowoczesnych laboratoriów i najnowszego sprzętu. Realizowane przez nich zadania są związane z projektami badawczo-rozwojowymi (b+r). Należy do nich m.in. projekt Monumentum Sonus Visio. Akademickie Centra Przemysłów Kreatywnych, Kultury, Sztuki i Ochrony Zabytków. 

Co zapewniamy dodatkowo

Studia w formule 1+1
Oferujemy nowe możliwości połączenia studiów ze studiami podyplomowymi lub kursami i szkoleniami.  Dzięki temu możliwe jest zdobycie dwóch dyplomów w jednym czasie oraz uzyskanie dodatkowych kompetencji, które zwiększają szanse absolwenta na rynku pracy. Dodatkowo słuchacz ma możliwość uzyskania zwolnienia z części zajęć poprzez zaliczenie efektów kształcenia osiągniętych w ramach studiów. Przysługuje mu również 50-procentowa zniżka czesnego na studiach podyplomowych oraz 30-procentowa  w opłacie za kursy i szkolenia.

Polecamy szczególnie studia podyplomowe Grafika Komputerowa i Multimedia, Architektura Wnętrz oraz Bydgoską Akademię Fotografii.

Harmonogram czesnego

DOFINANSOWANIE
Dofinansowanie kończy się za:
Ilość ratKwota
czesne stałe
12452 zł 565 zł
10520 zł 650 zł
41 252 zł 1 565 zł
22 480 zł 3 100 zł
14 720 zł 5 900 zł
Ilość ratKwota
czesne stałe
12565 zł
10650 zł
41 565 zł
23 100 zł
15 900 zł