Design

Design

Licencjackie 6 SEMESTRÓW

obszar studiów

 

 

Design to interdyscyplinarny obszar studiów, który został opracowany z myślą o osobach, które planują karierę zawodową w branży kreatywnej i zawodach związanych z projektowaniem. 

Celem studiów jest eksperymentowanie i tworzenie innowacyjnych rozwiązań, a ich głównym atutem jest połączenie sztuki, kultury oraz biznesu.

Studiowaniu Designu daje szansę na zdobycie umiejętności praktycznych z zakresu projektowania użytkowego i kreowania produktu wzorniczego. Program studiów zawiera liczne zajęcia warsztatowe, projektowe, praktyki zawodowe oraz zajęcia praktyczne realizowane we współpracy z partnerami branżowymi. Przedmioty pozwalają na sprawdzenie się w środowisku projektowym oraz rozwijanie kreatywnego myślenia.

 

czego się nauczysz

 • świadomego posługiwania się formą i tworzywem
 • przygotowania projektu realizacyjnego wraz z dokumentacją techniczną
 • metod wdrażania produktu wzorniczego i prowadzenia przedsięwzięć o charakterze projektowym (praca w firmach projektowych, PR oraz w instytucjach kultury i sztuki ze szczególnym uwzględnieniem działań promocyjnych, edukacyjnych i wystawienniczych; współpraca z: projektantami, mediami, artystami, uczestnikami kultury, samorządami terytorialnymi, wybranymi podmiotami gospodarczymi)
 • posługiwania się nowymi technologiami projektowymi i multimedialnymi
 • tworzenia i prowadzenia zespołów projektowych, określenia priorytetów i adresatów podejmowanych działań, analizowanie szans i zagrożeń realizowanych działań
 • krytycznej analizy najnowszych trendów w kulturze, interpretacji zjawisk artystycznych, promocji kultury i sztuki
 • kreatywności, komunikatywności, otwartości na współpracę, korzystania z efektów pracy grupowej​

wybrane przedmioty

 • historia designu
 • historia kultury
 • formy wizualne
 • fotografia i film
 • komputerowe wspomaganie projektowania
 • projektowanie graficzne i typografia
 • ​projektowanie form użytkowych
 • materiałoznawstwo
 • modelowanie 3D
 • wdrażanie projektu wzorniczego
 • rynki przemysłów kreatywnych
 • design management

gdzie znajdziesz pracę

 • studia reklamy i grafiki 
 • pracownie projektowania wzorniczego 
 • firmy zajmujące się wdrażaniem produktu wzorniczego 
 • sprzedaż produktów wzorniczych (w tym e-handel) 
 • publiczne instytucje kultury i sztuki (w tym działy promocji i edukacji) 
 • fundacje i stowarzyszenia zajmujące się działalnością kulturalną, edukacją kulturalna, promocją kultury, organizacja życia kulturalnego 
 • redakcje wydawnictw, czasopism, telewizji, radia (tradycyjne i internetowe) 
 • samodzielna działalność w sferze kultury i sztuki 
 • własna działalność gospodarcza 

 

W ramach zajęć warsztatowych studenci korzystają z nowoczesnych laboratoriów i najnowszego sprzętu. Realizowane przez nich zadania są związane z projektami badawczo-rozwojowymi (b+r). Należy do nich m.in. projekt Monumentum Sonus Visio. Akademickie Centra Przemysłów Kreatywnych, Kultury, Sztuki i Ochrony Zabytków. 

Co zapewniamy dodatkowo

Studia w formule 1+1
Oferujemy nowe możliwości połączenia studiów ze studiami podyplomowymi lub kursami i szkoleniami.  Dzięki temu możliwe jest zdobycie dwóch dyplomów w jednym czasie oraz uzyskanie dodatkowych kompetencji, które zwiększają szanse absolwenta na rynku pracy. Dodatkowo słuchacz ma możliwość uzyskania zwolnienia z części zajęć poprzez zaliczenie efektów kształcenia osiągniętych w ramach studiów. Przysługuje mu również 50-procentowa zniżka czesnego na studiach podyplomowych oraz 30-procentowa  w opłacie za kursy i szkolenia.

Polecamy szczególnie studia podyplomowe Grafika Komputerowa i Multimedia, Architektura Wnętrz oraz Bydgoską Akademię Fotografii.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12565 zł
10650 zł
41 565 zł
23 100 zł
15 900 zł
Ilość ratKwota
czesne stałe
12565 zł
10650 zł
41 565 zł
23 100 zł
15 900 zł