Dietetyka

Dietetyka

Licencjackie 6 SEMESTRÓW

Dietetyka

z uwagi na rosnące zainteresowanie zdrowym i aktywnym stylem życia, z roku na rok cieszy się coraz większym powodzeniem. To jedna z tych dziedzin, której specjaliści są obecnie szczególnie poszukiwani.Trend na zdrowe i świadome odżywianie stale się rozwija i wskazuje na ogromną rolę specjalistów z tego zakresu. Biorąc pod uwagę fakt, iż coraz więcej osób, zarówno dorosłych jak i dzieci, cierpi na niezakaźne choroby przewlekłe, takie jak otyłość, cukrzyca typu 2, zespół metaboliczny, niedokrwistość czy nowotwory, zapotrzebowanie na usługi wykwalifikowanych specjalistów zajmujących się żywieniem ciągle wzrasta. Duże zainteresowanie tą dyscypliną to przede wszystkim efekt zmian, jakie zachodzą w społeczeństwie, a także wynik tego, że dbałość o zdrowie i zwracanie uwagi na prawidłowe odżywianie staje się zagadnieniem powszechnym, występującym w mediach, zwłaszcza tych najnowszych, społecznościowych.

Motywator, edukator, opiekun – w zależności od sytuacji każdy z tych określeń będzie opisywało dietetyka i to też pokazuje jaka rola i odpowiedzialność związana jest z tym przyszłościowym zawodem.                                                                                                                    

Dietetyka ma charakter interdyscyplinarny i mieści się w obszarach nauk medycznych i nauk o zdrowiu, jak również nauk o kulturze fizycznej.

Absolwenci Dietetyki mają wiedzę z zakresu żywienia człowieka, w tym dietetycznego wspomagania leczenia schorzeń przewlekłych, dietoprofilaktyki chorób żywieniowo-zależnych oraz poradnictwa dietetycznego. Są specjalistami w zakresie planowania i wdrażania żywienia indywidualnego oraz zbiorowego posiadają umiejętności kierowania placówkami terapeutycznymi i doradczymi. Potrafią także organizować i nadzorować produkcję potraw dietetycznych.

Możliwości zawodowe po kierunku Dietetyka

Jak będzie wyglądała Twoja przyszłość po studiach w zakresie dietetyki? Na pewno warto brać pod uwagę możliwości rozwoju po ich ukończeniu. Po tym kierunku studiów możesz brać pod uwagę budowanie swoich ścieżek kariery w firmach i instytucjach publicznych, poprzez prowadzenie indywidualnego gabinetu dietetycznego, pracę w placówkach ochrony zdrowia, pracę w gastronomii w placówkach sanatoryjnych, popularyzowanie wiedzy dietetycznej w internecie, pełnienie funkcji dietetyka drużyny sportowej. Możesz też założyć własną działalność gospodarczą. Kompetencje wyniesione ze studiów pomogą w prowadzeniu własnego biznesu. Masz szansę na sukces zarówno w branży bezpośrednio związanej z kierunkiem dietetyka, jak i w innych sektorach gospodarki. Wykorzystasz wtedy kompetencje miękkie i doświadczenia związane z pracą w kołach naukowych, zdobyte podczas praktyk studenckich oraz w programach stażowych. Oczywiście jakość studiów to nie wszystko. O sukcesie zawodowym po ukończeniu studiów w zakresie dietetyki będą decydowały także Twoje predyspozycje do tego kierunku studiów i do pracy po ich ukończeniu, takie jak: dobry kontakt z ludźmi, wrażliwość, empatia, ścisły umysł, dobra pamięć, chęć niesienia pomocy. Na pewno pomoże w wyborze dalszej drogi zawodowej profilowanie zainteresowań podczas wyboru seminarium dyplomowego oraz tematu pracy dyplomowej. Możesz zagłębiać się w szczegółowe obszary dietetyki i tworzyć prace dyplomowe na tematy takie jak: leczenie dietetyczne w wybranych schorzeniach metabolicznych, zalecenia dietetyczne w profilaktyce i leczeniu osteoporozy, choroby dietozależne, zachowania żywieniowe osób z cukrzycą.

Dietetyka na WSG

Ukończenie studiów w Wyższej Szkole Gospodarki gwarantuje zdobycie gruntownego wykształcenia. Uczelnia daje możliwości zdobywania praktycznego doświadczenia dzięki m.in. funkcjonującemu przy Akademickim Centrum Medycznym WSG „Centrum Chorób Dietozależnych” gdzie studenci pod okiem wykwalifikowanych dietetyków nabywają kompetencje związane z poradnictwem dietetycznym. Dodatkowo dzięki takim zasobom Uczelni jak własny żłobek, przedszkole akademickie czy dom dziennego pobytu studenci uczą się jak planować żywienie zbiorowe poprzez  planowanie jadłospisów, poznawanie zasad bezpieczeństwa żywnościowego a także nabywając umiejętności przygotowania posiłków. Studenci również biorą czynny udział w promocji zdrowia  oraz procesie edukacji dzieci, rodziców i seniorów poprzez liczne wykłady czy warsztaty.                                                      

Uczelnia chcąc zapewnić wysoką jakość kształcenia a także przygotować jak najlepiej do wejścia na rynek pracy dodatkowo daje możliwość realizacji w trakcie studiów kursu Intendent w zakładzie żywienia zbiorowego z elementami dietetyki a absolwentom daje możliwość przy bardzo atrakcyjnych zniżkach na kontynuowanie studiów podyplomowych w ramach kierunków: Psychodietetyka, Dietetyka kliniczna czy Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności. Nasi absolwenci potrafią szybko znaleźć miejsce na rynku pracy. Wśród nich znajdziemy osoby, które decydują się na rozwijanie swoich pasji naukowych, pozostając na Uczelni zasilają szeregi kadry akademickiej i dodatkowo podejmują studia doktorskie.  Inni zaś, jednocześnie z pracą dietetyka zawodową prowadzą warsztaty edukacyjne. Wielu prowadzi własne blogi kulinarne, edukacyjne. Jeszcze inni są trenerami personalnymi lub angażują się w prace badawczo-naukowe.

Dietetyka to jedna z tych dziedzin, której specjaliści za kilka lat będą szczególnie poszukiwani na rynku pracy! Decydując się na ten kierunek studiów, musisz przede wszystkim interesować się żywieniem i zdrowym stylem życia. Być zmotywowanym do ciągłej nauki i samodzielnego poszerzania wiedzy o najnowsze badania i rozwiązania. Mieć w sobie empatię, łatwość nawiązywania kontaktów, pewność siebie, swobodę wysławiania się oraz miłe i przyjazne usposobienie.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12565 zł
10650 zł
41 565 zł
23 100 zł
15 900 zł
Ilość ratKwota
czesne stałe
12565 zł
10650 zł
41 565 zł
23 100 zł
15 900 zł