Hotelarstwo i gastronomia

Hotelarstwo i gastronomia

Licencjackie 6 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

Hotelarstwo i gastronomia to dwa z trzech najważniejszych filarów rozwoju branży turystycznej. Naszym celem w ramach obszaru jest wykształcenie wysokwalifikowanej, konkurencyjnej na rynku pracy kadry pracowników dla branży hotelarskiej i gastronomicznej.

Posiadając długoletnie doświadczenie na rynku edukacyjnym w zakresie turystyki naszym najważniejszym priorytetem jest przekazywanie umiejętności praktycznych oraz kształtowanie kreatywnego podejścia do pracy w zawodach i na stanowiskach związanych z branżą hotelarską i gastronomiczną.

Program studiów

Treści kształcenia zawarte w programach nauczania dotyczą zarówno tradycyjnych aspektów procesu świadczenia usług hotelarskich i gastronomicznych, jak również innowacyjnego podejścia do zaspokajania różnorodnych, szybko zmieniających się potrzeb turystów.

Dla upraktycznienia studiów tj. wyposażenia Absolwenta w odpowiednie umiejętności niezbędne na współczesnym rynku hotelarskim i gastronomicznym uwzględniliśmy interdyscyplinarne przedmioty, np.: z zakresu promocji produktów turystycznych, marketingu miejsca, etyki zawodowej, postępowania z klientem, bezpieczeństwa pracy, negocjacji, nowoczesnych metod technik sprzedaży w tym aktywizacji sprzedaży z wykorzystaniem narzędzi komputerowych i internetu, a także z zakresu prawa, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi i komunikacji interpersonalnej.

W trakcie pierwszego roku studiów studenci realizują 5-dniowy obóz sportowy. Obóz składa się z 32h zajęć dydaktycznych i odbywa się w specjalnym zjeździe dla stacjonarnej i niestacjonarnej formy kształcenia.
W programie obozu zaplanowane są następujące formy rekreacji: wspinaczka, mega piłkarzyki, tenis ziemny, strzelectwo, łucznictwo, sporty motorowodne, żeglarstwo, skimboard, wakeboard, mountboard, kolarstwo, windsurfing, tyrolka, kajakarstwo i inne współczesne formy rekreacji.

Studia w obszarze Hotelarstwo i Gastronomia realizowane są w systemie dualnym, co w praktyce oznacza, że od 3. semestru wszystkie warsztaty realizowane są w obiektach hotelarskich naszych partnerów. W ciągu pierwszego roku studiów nasi studenci gromadzą wiedzę teoretyczną z zakresu funkcjonowania rynku turystycznego i działalności w branży hotelarskiej czy gastronomicznej. W dalszym ciągu studiów mają możliwość bezpośredniego poznania zagadnień od strony praktycznej i nabywania cennych w pracy w turystyce umiejętności. 

Wiedza

Zgodnie z przyjętymi efektami kształcenia absolwent studiów:

 • będzie dysponował wiedzą ogólną i praktyczną z zakresu nauk ekonomicznych, prawnych, przyrodniczych, społecznych,
 • pozna ekonomiczne, prawne, kulturowe i socjologiczne uwarunkowania rozwoju współczesnych usług hotelarskich i gastronomicznych,
 • pozna i będzie umiał rozpoznać motywy podejmowania działalności hotelarsko- gastronomicznej, a także motywy realizacji potrzeb turystycznych i rekreacyjnych uwzględniając rolę branży hotelarskiej i gastronomicznej w ich zaspokajaniu,
 • będzie dysponował wiedzą z organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami hotelarskimi i  gastronomicznymi,
 • posiądzie pogłębioną wiedzę dotyczącą usług turystycznych,
 • posiądzie wiedzę na temat funkcjonowania hotelarstwa i gastronomii w gospodarce turystycznej, wymogów sanitarno-higienicznych, gospodarki magazynowej, obsługi konsumenta oraz marketingu specyficznego dla hotelarstwa i gastronomii,
 • pozna współczesne uwarunkowania i trendy rozwoju hotelarstwa i gastronomii w Polsce i na świecie oraz będzie umiał wykorzystać tę wiedzę do analizy i kierunkowania działań.

Umiejętności

Podczas warsztatów, ćwiczeń i ćwiczeń terenowych będziesz zdobywał/a umiejętności praktyczne. Po ukończeniu całego programu studiów pozwolą one Tobie na ocenę jakości wybranych produktów, usług w turystyce i hotelarstwie w kontekście działań konkurencji. Zdobędziesz umiejętności ​organizowania, nadzorowania i kierowania pracą podległego personelu w hotelach, restauracjach.

W ramach studiów będziesz także realizować certyfikowany kurs barmański, zobacz szczegóły kursu !

Wykaz wybranych przedmiotów

 •     Podstawy Spa & Wellness
 •     Organizacja pracy w hotelarstwie
 •     Żywienie człowieka
 •     Wyposażenie techniczne hotelu
 •     Systemy i łańcuchy hotelowe
 •     Obsługa konsumenta 
 •     Towaroznawstwo spożywcze
 •     Marketing usług hotelarskich
 •     Rozwiązania IT w hotelarstwie
 •     Technologia gastronomiczna

 

 • ENOTURYSTYKA W PRAKTYCE

 • KUCHNIE ŚWIATA W PRAKTYCE

 

Przygotowanie praktyczne

Zgodnie z profilem kształcenia program wyższych studiów zawodowych (profil praktyczny) kładzie szczególny nacisk na przygotowanie praktyczne studentów do pracy zawodowej. Cel ten realizowany jest poprzez:

 • zajęcia z nauczycielami z doświadczeniem w danej branży,
 • spotkania z ekspertami, organizację wydarzeń branżowych,
 • możliwość certyfikowania określonych kompetencji, ćwiczenia projektowe i laboratoryjne (w salach bogato wyposażonych w profesjonalną aparaturę),
 • obligatoryjne praktyki zawodowe,
 • system dualny studiów - warsztaty realizowane w obiektach hotelarskich

 

W ramach projektu studiów dualnych w semestrze letnim r.a. 2018/2019 nasi studenci wspólnie z partnerami branżowymi zrealizowali między innymi następujące filmiki instruktażowe. Tak się studiuje praktycznie! 

1. Recepcja - Przyjęcie grupy (Holiday Inn)


2. Recepcja - Przyjęcie VIP-a (City Hotel)


3. Recepcja - Przyjęcie gościa indywidualnego (City Hotel)
 

 

ManagMichał Walczak, prezes Hotelu City w Bydgoszczyerem specjalności jest mgr Michał Walczak - specjalista w dziedzinie hotelarstwa i gastronomii. Absolwent Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od ponad 25 lat związany zawodowo z hotelarstwem – hotele czterogwiazdkowe. Przez pierwsze lata zdobywał umiejętności i doświadczenia na stanowiskach operacyjnych w gastronomii (kelner, barman), housekeepingu, recepcji. Ma 10-letnie doświadczenie jako kierownik recepcji w Hotelu Pod Orłem w Bydgoszczy. Od 2008 roku prezes zarządu Hotelu City w Bydgoszczy. Wykładowca akademicki Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Od 2017 roku Dyrektor Regionalny Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. Od 2019 Sekretarz Bydgoskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, w której jest członkiem od 2008 roku. Ekspert FRSE WorldSkillsPoland w dziedzinie obsługa gościa hotelowego.

 

Perspektywy zatrudnienia

Dwie najważniejsze branże turystyki Hotelarstwo i gastronomia w relacji do innych działalności gospodarczych odznaczają się na całym rynku europejskim wyjątkowo wysoką dynamiką wzrostu. Utrzymująca się koniunktura wzrostowa wpływa zatem na powstanie stałego zapotrzebowania na kadrę pracowników-specjalistów. Badania marketingowe w UE wskazują, że wysoko jakościowe usługi hotelarskie oraz żywieniowe w branży turystycznej odgrywają pierwszoplanową rolę w kreacji produktów turystycznych oraz stanowią najczęściej podstawę promocji marki turystycznej regionów i miejscowości turystycznych. Wielu turystów podejmuje decyzje o ponownym zakupie produktów turystycznych w danej destynacji doceniając nie tylko wygody wysokostandardowego zakwaterowania, ale także walory smakowe dobrej kuchni (często kulinariów stanowiących dziedzictwo narodowej kuchni).

Absolwent po ukończeniu studiów I stopnia ma realną możliwość pracy na jednym z licznych i jednocześnie dających szanse dalszej kariery, stanowisk pracy związanych z usługami hotelarskimi i żywieniowymi.

Wybrane miejsca i stanowiska pracy:

 •         hotele i inne obiekty świadczące usługi hotelarskie,
 •         obiekty żywienia zbiorowego,
 •         obiekty usługowo - cateringowe,
 •         przedsiębiorstwa gastronomiczne (restauracje, mała gastronomia),
 •         samodzielne przedsiębiorstwa gastronomiczne.

Z  ogólnopolskich badan losów absolwentów (za rok 2016) wynika, że ponad 63% absolwentów WSG w tym I stopnia kierunku ,,turystyka i rekreacja”  była aktywna na rynku pracy (w przypadku 58% była to praca etatowa). Ich średnie zarobki brutto w relacji do innych absolwentów tego samego kierunku w Polsce plasowały się w grupie powyżej średniej (z poziomeme 2565 zł).  Wyraźna była również tendencja do uzupełniania wiedzy, tj. kontynuacji nauki  (32% z badanych kontynuowało naukę a prawie 24% łączyło ją z pracą zawodową).

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12455 zł
10520 zł
41 260 zł
22 495 zł
14 750 zł
Ilość ratKwota
czesne stałe
12455 zł
10520 zł
41 260 zł
22 495 zł
14 750 zł