Menedżer sportu

Menedżer sportu

Magisterskie 4 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

Obszar studiów łączący wiedzę z dziedzin takich jak kultura fizyczna, sport zawodowy, zarządzanie w sporcie, public relations, turystyka, rekreacja, animacja, socjologia, bezpieczeństwo i innych. Podczas studiów studenci zdobędą wiedzę w zakresie zarządzania obiektami sportowymi, planowania i organizacji działalności sportowo-rekreacyjnych, marketingu sportowego, psychologii sportu, przedsiębiorczości w sporcie. Nauczą się, w jaki sposób samodzielnie prowadzić działalność w zakresie sportu, rekreacji oraz animacji. Celem kształcenia jest zdobycie pogłębionej wiedzy i wysokich kompetencji i umiejętności niezbędnych do planowania, organizacji i rozwoju działalności w sferze kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki dla różnych warstw społeczeństwa, organizacji działalności obiektów sportowych.

Wiedza

Poszerzenie wiedzy i horyzontów oraz zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie realizacji marketingowych zadań oraz organizacji procesu zarządzania obiektami w sferze sportu, rekreacji i turystyki. Absolwenci posiądą wiedzę z zakresu zarządzania, organizacji sportu, rekreacji i marketingu w państwach Unii Europejskiej będą mieli możliwość przeniesienia europejskich doświadczeń na rynek Polski. Studia przygotują do pracy przy organizacji, obsłudze i zarządzaniu działalnością sportowo-rekreacyjnej.

Wykaz wybranych przedmiotów

Moduł tworzy zestaw następujących przedmiotów:

 • Zarządzanie projektami w sporcie
 • Teoria treningu sportowego
 • Funkcjonowanie związków i organizacji sportowych
 • Projektowanie i organizacja turniejów sportowych
 • Zarządzanie sportem i marketing sportowy
 • Bezpieczeństwo imprez sportowych
 • Public relations w sporcie

przedmioty kierunkowe:

 • Doradztwo turystyczne
 • Produkt turystyczny
 • Międzynarodowe aspekty zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym
 • Informatyka w turystyce i rekreacji
 • Negocjacje
 • Ekonomia menedżerska
 • Biznesplan
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie jakością w turystyce
 • Zachowania konsumentów na rynku turystycznym
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12575 zł
10660 zł
41 590 zł
23 150 zł
16 000 zł
Ilość ratKwota
czesne stałe
12575 zł
10660 zł
41 590 zł
23 150 zł
16 000 zł