Menedżer sportu - nabór zimowy

Menedżer sportu - nabór zimowy

Magisterskie 4 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

Obszar studiów łączący wiedzę z dziedzin takich jak kultura fizyczna, sport zawodowy, zarządzanie w sporcie, public relations, turystyka, rekreacja, animacja, socjologia, bezpieczeństwo i innych. Podczas studiów studenci zdobędą wiedzę w zakresie zarządzania obiektami sportowymi, planowania i organizacji działalności sportowo-rekreacyjnych, marketingu sportowego, psychologii sportu, przedsiębiorczości w sporcie. Nauczą się, w jaki sposób samodzielnie prowadzić działalność w zakresie sportu, rekreacji oraz animacji. Celem kształcenia jest zdobycie pogłębionej wiedzy i wysokich kompetencji i umiejętności niezbędnych do planowania, organizacji i rozwoju działalności w sferze kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki dla różnych warstw społeczeństwa, organizacji działalności obiektów sportowych.

Wiedza

Poszerzenie wiedzy i horyzontów oraz zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie realizacji marketingowych zadań oraz organizacji procesu zarządzania obiektami w sferze sportu, rekreacji i turystyki. Absolwenci posiądą wiedzę z zakresu zarządzania, organizacji sportu, rekreacji i marketingu w państwach Unii Europejskiej będą mieli możliwość przeniesienia europejskich doświadczeń na rynek Polski. Studia przygotują do pracy przy organizacji, obsłudze i zarządzaniu działalnością sportowo-rekreacyjnej.

Wykaz wybranych przedmiotów

Moduł tworzy zestaw następujących przedmiotów:

 • Zarządzanie projektami w sporcie
 • Teoria treningu sportowego
 • Funkcjonowanie związków i organizacji sportowych
 • Projektowanie i organizacja turniejów sportowych
 • Zarządzanie sportem i marketing sportowy
 • Bezpieczeństwo imprez sportowych
 • Public relations w sporcie

przedmioty kierunkowe:

 • Doradztwo turystyczne
 • Produkt turystyczny
 • Międzynarodowe aspekty zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym
 • Informatyka w turystyce i rekreacji
 • Negocjacje
 • Ekonomia menedżerska
 • Biznesplan
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie jakością w turystyce
 • Zachowania konsumentów na rynku turystycznym
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12610 zł
10700 zł
41 685 zł
23 335 zł
16 350 zł
DOFINANSOWANIE
Dofinansowanie kończy się za:
Ilość ratKwota
czesne stałe
12488 zł 610 zł
10560 zł 700 zł
41 348 zł 1 685 zł
22 668 zł 3 335 zł
15 080 zł 6 350 zł