Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi - nabór zimowy

Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi - nabór zimowy

Magisterskie 4 SEMESTRÓW studia dualne

Program studiów

Celem studiów jest przekazanie kompleksowej i nowoczesnej wiedzy oraz umiejętności pozwalających  na profesjonalną działalność w zakresie zarządzania personelem i  doradztwa zawodowego. 

Kompetencje na rynku pracy

Program studiów zorientowany jest na rozwijanie odpowiednich kompetencji zawodowych. Obok wiedzy teoretycznej absolwenci nabędą i rozwiną umiejętności i doświadczenie, ze szczególnym uwzględnieniem: 

 • zagadnień związanych z pracą zawodową z jej współczesnymi problemami; 
 • kierowania rozwojem drugiego człowieka; 
 • samokształcenia i samodoskonalenia zawodowego; 
 • upowszechniania ścieżek rozwoju karier; 
 • diagnozy i analizy rynku pracy;
 • zarządzania zasobami ludzkimi; 
 • aktywizowania osób dorosłych w kierunku kształcenia i dokształcania; 
 • prowadzenia rekrutacji i selekcji pracowników;

Wykaz wybranych przedmiotów

 • Metody rekrutacji i selekcji; 
 • Podstawy socjologii pracy;
 • Współczesne/Wybrane problemy pedagogiki pracy;
 • Aktywizacja społeczna i zawodowa;
 • Metodyka pracy z osobami w kryzysie;
 • Narzędzia diagnozy kwalifikacji i kompetencji pracownika; 
 • Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi; 
 • Warsztat pracy doradcy, coacha; 
 • Wybrane zagadnienia psychologii kierowania ludźmi;

Perspektywy zatrudnienia

Absolwent przygotowany zostanie do pracy w obszarach menadżerskim (zarządzanie zasobami ludzkimi w gospodarce i oświacie) oraz naukowo – dydaktycznym. Przykładowymi stanowiskami z sektora gospodarczego będą: w zakładach pracy  stanowiska: pedagoga pracy,  doradcy personalnego, specjalistów ds.: zarządzania zasobami ludzkimi, szkoleń, rekrutacji i selekcji pracowników, a także analityka pracy oraz konsultanta ds. kariery zawodowej.

Harmonogram czesnego

DOFINANSOWANIE
Dofinansowanie kończy się za:
Ilość ratKwota
czesne stałe
12420 zł 525 zł
10480 zł 600 zł
41 160 zł 1 450 zł
22 296 zł 2 870 zł
14 368 zł 5 460 zł