Zarządzanie i coaching medyczny

Zarządzanie i coaching medyczny

Magisterskie 4 SEMESTRÓW

Wprowadzenie

Sięgasz po służbowy laptop, patrzysz na zegarek – minęła 8:30 rano, za 5 minut rozpoczniesz szkolenie online via Microsoft Teams dla pracowników firmy medycznej na temat rozwiązywania sytuacji kryzysowych w kontaktach z pacjentem. Wskazujesz konkretne zaawansowane techniki opierając się na swoim kilkuletnim doświadczeniu. Wykorzystujesz niezwykle popularne studium przypadku oraz story telling, które pozwalają na przełamanie pojawiających się obiekcji w gronie słuchaczy. Dwie godziny później masz pierwsze spotkanie z nową 10-cio osobową grupą pacjentów cierpiących na cukrzycę typu 2-giego. Opowiadasz im o celach terapii, starasz się zmotywować chorych do zmiany dotychczasowego stylu życia.

Wspominasz im o konieczności stałego przyjmowania leków, restrykcjach dietetycznych, przebudowie dotychczasowych nawyków żywieniowych, informujesz o działaniach niepożądanych, jakie pojawią się w związku z przyjmowaniem leków. Tłumaczysz wszystko powoli i cierpliwie, krok po kroku przedstawiając pacjentom rachunek zysków i strat związanych z wdrożeniem ich leczenia. Odpowiadasz na pytania miarowym i spokojnym głosem, widzisz jak na twarzach obecnych pacjentów znika napięcie i pojawia się spokój i odprężenie. Wyczuwasz podświadomie, że ich motywacją wzrosła, będą walczyć o swoje zdrowie. Godzinę później pojawiasz się w zakładzie opieki geriatrycznej, za chwilę rozpoczniesz dwugodzinne szkolenie z personelem zakładu na temat sposobów rozładowywania napięcia emocjonalnego. Mówisz o zróżnicowanych bodźcach i sytuacjach wywołujących stres bądź napięcie, zachęcasz do skorzystania z techniki relaksacji Jacobsona czy techniki treningu autogennego Schultza. Przeprowadzone szkolenie pozwoli na zmniejszenie ryzyka wypalenia zawodowego.

W ten weekend będziesz miał szkolenie w Warszawie - przed paroma dniami otrzymałeś duże zlecenie komercyjne od firmy z branży sprzedaży detalicznej. Zleceniodawca poprosił Cię byś przeprowadził szkolenie dla grupy 25 osób z technik asertywności oraz technik sprzedaży. Zostałeś również poproszony o opracowanie długoterminowej ścieżki rozwoju zawodowego dla kilku nowych obiecujących pracowników. Instynktownie czujesz, że ta praca jest stworzona dla Ciebie, bo masz w sobie ogromne pokłady empatii dla drugiego człowieka. Lubisz pomagać innym rozwiązywać ich nierzadko zawiłe codzienne problemy. Dysponujesz bystrym i analitycznym umysłem, potrafisz dostrzec potencjalne bariery oraz zmotywować innych ludzi do zmiany ich postępowania na lepsze zarówno w życiu prywatnym i zawodowym. Jesteś zatem swoistym katalizatorem pozytywnych zmian u innych, opanowałeś mówienie językiem korzyści do perfekcji i jest to dla Ciebie czymś równie naturalnym jak rozmowa z drugim człowiekiem. Tak mogłaby wyglądać Twoja praca w charakterze coacha medycznego po ukończeniu studiów II stopnia o specjalności Zarządzanie i coaching medyczny. Wygląda obiecująco, prawda? Zatem teraz wystarczy zrobić jeszcze jeden mały krok. Pamiętaj, że tak naprawdę teraz wszystko zależy tylko i wyłącznie od Ciebie. Sięgnij po swój wymarzony zawód wybierając studia na nowym obszarze: Zarządzanie i coaching medyczny. Wykuj samodzielnie swoją przyszłość na rynku pracy!

Cele kształcenia

W ciągu ostatnich dwudziestu lat obserwujemy nieustanną akcelerację procesów gospodarczych. Światowa gospodarka zdecydowanie przyśpieszyła, głównie za sprawą upowszechniania się innowacyjnych technologii w wielu obszarach naszego życia. Świat się zmienił, a dynamiczna gospodarka wymusza nieustanną adaptację do zmieniających się płynnie warunków otoczenia. Niekorzystnej zmianie uległ tryb pracy człowieka, żyjemy w ciągłym biegu. Jest oczywistym, że człowiek pracując pod presją czasu naraża się na coraz większy stres. Permanentny stres ma istotny wpływ na jakość naszego codziennego życia, może obniżać poziom odporności naszego organizmu i zwiększać ryzyko zapadalności na choroby cywilizacyjne. Z roku na rok zwiększa się liczba osób chorujących na takie choroby cywilizacyjne jak: miażdżyca, cukrzyca, otyłość, nadciśnienie czy depresja. Chorzy potrzebują dużej dozy empatii i zrozumienia oraz ciągłego wsparcia w procesie diagnozowania, leczenia i rekonwalescencji. Z drugiej strony nie możemy zapominać o środowisku lekarzy, pielęgniarek czy terapeutów, pracujących w niezwykle stresogennych warunkach, stykających się na co dzień ze zjawiskiem śmierci, oni również potrzebują wsparcia i motywacji do wykonywania pracy codziennej. Niejednokrotnie potrzebują doradztwa w kwestii wyboru właściwej ścieżki rozwoju zawodowego.

W związku z tymi wymaganiami zarówno ze strony pacjentów jak i personelu medycznego rośnie znaczenie zawodu przyszłości – coacha medycznego. Rolą coacha medycznego będzie zapewnienie sprawnej i efektywnej komunikacji interpersonalnej, eliminacja barier i wątpliwości, pomoc w podejmowaniu trafnych decyzji i przezwyciężaniu trudności oraz motywowanie do dokonywania zmian. Efektem tych działań będzie szybszy powrót do zdrowia chorego oraz podniesienie jakości usług świadczonych przez zespoły medyczne. Coaching medyczny jako odmiana coachingu wpisuje się w popularny trend mówiący o tym, że człowiek stał się najlepszą formą inwestycji w organizacji, umiejętności miękkie nabrały na tyle dużego znaczenia, że są zestawiane na równi lub wyżej z umiejętnościami twardymi jakimi dysponuje poszczególny pracownik. Nie jest tajemnicą, że to właśnie miękkie kompetencje pracownicze będą decydowały teraz o sukcesie bądź porażce danej organizacji w dzisiejszym świecie gospodarczym. Z drugiej strony obserwujemy stale rosnące zapotrzebowanie na menedżerów i specjalistów z dziedziny zarządzania organizacją, gospodarka wciąż się rozrasta, powstają nowe podmioty gospodarcze zgłaszające zapotrzebowanie na kadrę zarządczą średniego i wysokiego szczebla.

Głównym celem kształcenia na tym obszarze jest wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności z dziedziny coachingu niezbędne do wykonywania pracy w zawodzie coacha medycznego w publicznych i niepublicznych placówkach medycznych, zakładach opieki geriatrycznej, hospicjach czy ośrodkach terapii i leczenia uzależnień. Nie należy zapominać również o tym, że nasi studenci będą wyposażeni w praktyczną uniwersalna wiedzę i umiejętności z zakresu zarzadzania, co jest niezbędne do efektywnego i nowoczesnego zarządzania różnego rodzaju organizacjami bez względu na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej czy formę organizacyjno-prawną.  Jako przyszli menedżerowie średniego i wyższego szczebla nasi studenci będą dysponować wiedzą i kompetencjami w zakresie kierowania zespołami, organizowania pracy personelu, delegowania zadań, rozwiązywania problemów i podejmowania szybkich decyzji w wymiarze strategicznym i operacyjnym. Z drugiej strony będą odpowiedzialni za prowadzone negocjacje biznesowe, procesy motywowania zespołów, coaching i mentoring, systemu szkoleń w firmie, tworzenie indywidualnych ścieżek karier czy też będą potrafili przeprowadzić roczną ocenę pracowniczą. Zdobyta wiedza i umiejętności będą miały charakter transferowalny, co pozwoli na ich przeniesienie i wykorzystanie niezależnie od miejsca wykonywanej pracy, stanowiska bądź branży, a w konsekwencji zwiększa szanse absolwenta na znalezienie zatrudnienia na krajowym rynku pracy.

Wiedza

Podczas dwuletnich studiów magisterskich nasi eksperci nauczą Cię zasad aktywnego słuchania oraz efektywnego tworzenia pytań podczas sesji coachingowych. Opowiemy Tobie o różnicach pomiędzy coachingiem a mentoringiem, dowiesz się kim jest mówca motywacyjny, co to jest pętla coachingowa oraz jaka jest struktura wielosesyjnych spotkań coachingowych. Nabędziesz wiedzę na temat superwizji coachingowej pozwalającej na nieustanny rozwój Twoich kompetencji zawodowych. Otrzymasz od naszych specjalistów informację o tym jak skutecznie motywować i budować zaangażowanie wśród klientów oraz o sposobach przezwyciężania pojawiających się obiekcji podczas sesji indywidualnych i grupowych w ramach studium przypadku. Przekażemy Tobie wiedzę z zakresu tworzenia struktur w różnych typach organizacji, poznasz aspekty pracy zespołowej wraz z najczęściej pojawiającymi się problemami, jakie stoją przed menedżerem zespołu.

Nauczysz się w jaki sposób efektywnie kierować i delegować zadania, organizować pracę zespołu, czy wreszcie sprawować nadzór i kontrolę nad podległym zespołem pracowniczym w organizacji. Zyskasz wiedzę o tym jak zostać skutecznym liderem bądź przywódcą budując nieustannie swoją pozycję w zespole. Poznasz tajniki sprawnej komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz skuteczne sposoby rozwiązywania konfliktów interpersonalnych. Zdobędziesz wiedzę o współczesnych koncepcjach zarządzania oraz stylach kierowania. Nasi eksperci opowiedzą Tobie w jaki sposób przeprowadzić okresową ocenę pracowników, wykorzystywać nowoczesne systemy motywowania pracowników. Przekażemy Tobie w jaki sposób przeprowadzić szkolenia pracowników, po to by zaplanować właściwą ścieżkę rozwoju ich kariery i kluczowych kompetencji. Uzyskasz szczegółowe informacje o zasadach rządzących negocjacjami w świecie biznesu, dowiesz się jakie cechy powinien posiadać skuteczny negocjator oraz jakie style negocjacji są obecnie stosowane.

Umiejętności

Sięgniesz po uniwersalny model GROW służący do tworzenia wizji i realizacji celów podczas sesji z klientem. Z powodzeniem wykorzystasz techniki wspierające proces uczenia się takie jak: mocne pytania, cisza, metafora czy analogia, poziomy neurologiczne Diltsa. Przetestujesz wypróbowaną strategię Walta Disney`a pozwalającą na analizę danej kwestii z punktu widzenia marzyciela, realisty i krytyka, co finalnie będzie rzutowało na zamianę sfery marzeń w rzeczywistość. Pomożemy Tobie rozwinąć szeroko rozumiane umiejętności miękkie: wykorzystasz w praktyce szereg technik asertywnych pozwalających na skuteczną obronę własnego zdania i terytorium, dzięki czemu nie poddasz się manipulacjom i naciskom ze strony innych ludzi.

Podczas licznych warsztatów wykorzystasz praktyczne umiejętności pozwalające Tobie efektywniej zarządzać i organizować pracę własną oraz ustalać priorytety. Z powodzeniem dokonasz wyboru pomiędzy demokratycznym, autorytarnym bądź liberalnym stylem kierowania. Zarządzanie przez cele (ZPC) stanie się dla Ciebie skutecznym panaceum pozwalającym na sprawne kierowanie działaniami organizacji na każdym poziomie zarządzania. Jako negocjator w kontaktach biznesowych skorzystasz z dającej wspaniałe rezultaty techniki BATNA. Dokonasz samodzielnej identyfikacji zachowań rynkowych konsumenta, przeprowadzisz analizę potrzeb klienta w ramach badań rynkowych, które mają kluczowe znaczenie dla rozwoju firmy. Staniesz się specjalistą w dziedzinie stosowania trójstopniowej analizy PEST pozwalającej na wyznaczenie przyszłej strategii firmy. To tylko jedne z wielu przydatnych umiejętności praktycznych jakie nabędziesz w toku studiów w ramach obszaru Zarządzanie i coaching medyczny.

Wykaz wybranych przedmiotów

 • Współczesne koncepcje zarządzania
 • Wprowadzenie do coachingu
 • Komunikacja interpersonalna
 • Kształtowanie wartości i przekonań w coachingu
 • Kompetencje coacha w pracy menedżera
 • Podstawy pracy coacha medycznego
 • Praca z kryzysem emocjonalnym
 • Rozwój coacha medycznego - superwizja, mentor coaching
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie operacyjne
 • Zarządzanie rozwojem firmy
 • Psychologia zarządzania
 • Negocjacje menedżerskie
 • Rozwój kompetencji menedżerskich
 • Elementy psychologii menedżerskiej
 • Menedżer w zarządzaniu zmianą
 • Zintegrowana komunikacja marketingowa
 • Badania rynku
 • Gra decyzyjna
 • Język obcy specjalistyczny
 • Praktyka branżowa

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci obszaru Zarządzanie i coaching medyczny z powodzeniem znajdą zatrudnienie w krajowych publicznych i niepublicznych placówkach medycznych, specjalistycznych ośrodkach pomocy psychologicznej, zakładach opieki geriatrycznej, placówkach leczenia uzależnień, hospicjach czy domach opieki społecznej. Z drugiej strony nasi absolwenci dzięki zdobyciu transferowalnej wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania i coachingu z powodzeniem znajdą pracę w różnych branżach i sektorach gospodarki krajowej, tak naprawdę liczy się to, że dysponują uniwersalną wiedzą i umiejętnościami, które mogą zastosować z powodzeniem na dowolnym stanowisku podejmując zatrudnienie w dowolnej firmie. Na chwilę obecną każda firma bądź organizacja poszukuje specjalistów bądź menedżerów w dziedzinie zarządzania różnego rodzaju organizacjami, potrzebni są kompetentni fachowcy do organizowania pracy zespołowej i kierowania zespołami, liderzy zmiany, skuteczni negocjatorzy, osoby posiadające ponadprzeciętne zdolności przywódcze bądź analityczne.

Dodatkowo rośnie zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie coachingu bądź mentoringu, gdyż praktycznie każda firma prowadzi zewnętrzny lub wewnętrzny system szkoleń pracowniczych, planuje ścieżki kariery dla poszczególnych pracowników, by temu sprostać firma potrzebuje własnych etatowych specjalistów bądź korzysta z popularnego outsourcingu. Stanowiska kierownika bądź menedżera w organizacji, specjalisty ds. zarządzania, lidera zmiany, negocjatora, trenera bądź mentora są wysoce pożądane przez pracodawców -  wystarczy tylko na chwilę przejrzeć popularne portale pracy, by odkryć dziesiątki ofert z dziedziny zarządzania i coachingu. Takie zapotrzebowanie na specjalistów składają firmy produkcyjne i usługowe, firmy konsultingowo-doradcze, firmy szkoleniowe, organizacje non-profit jednostki samorządu terytorialnego bądź administracji publicznej, działy sprzedaży, logistyki, księgowości, personalne, marketingu i promocji, rachunkowości zarządczej i controllingu. Nasi absolwenci mogą wykonywać pracę na następujących stanowiskach:

 • Pracownik zakładu opieki geriatrycznej
 • Pracownik ośrodka pomocy psychologicznej
 • Kluczowy koordynator leczenia
 • Menedżer domu opieki społecznej
 • Pracownik ośrodka terapii uzależnień
 • Specjalista ds. szkoleń medycznych
 • Specjalista ds. coachingu i mentoringu
 • Analityk biznesowy
 • Specjalista ds. administracji
 • Specjalista ds. organizacji i zarządzania
 • Pracownik działu marketingu
 • Pracownik działu promocji
 • Specjalista ds. rekrutacji
 • Pracownik działu HR
 • Menedżer działu personalnego
 • Specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi
 • Konsultant ds. kariery zawodowej
 • Menedżer ds. personalnych

Przygotowanie praktyczne

Zgodnie z profilem kształcenia program wyższych studiów zawodowych (profil praktyczny) kładzie szczególny nacisk na przygotowanie praktyczne studentów do pracy zawodowej. Cel ten realizowany jest poprzez:

 • zajęcia z nauczycielami z doświadczeniem w danej branży
 • spotkania z ekspertami, organizację wydarzeń branżowych
 • możliwość certyfikowania określonych kompetencji, ćwiczenia projektowe i laboratoryjne (w salach bogato wyposażonych w profesjonalną aparaturę)
 • obligatoryjne praktyki zawodowe.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12575 zł
10660 zł
41 590 zł
23 150 zł
16 000 zł
Ilość ratKwota
czesne stałe
12575 zł
10660 zł
41 590 zł
23 150 zł
16 000 zł