Zarządzanie organizacją - nabór zimowy

Zarządzanie organizacją - nabór zimowy

Magisterskie 4 SEMESTRÓW studia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Wprowadzenie

Wszedłeś do swojego biura, podchodzisz do swojego stanowiska roboczego witając się z napotkanymi pracownikami tworzącymi twój zespół. W zeszłym miesiącu awansowałeś na stanowisko menedżera kilkuosobowego zespołu sprzedażowego. Siadasz za biurkiem, szybko przeglądasz służbowego maila, chwilę się zastanawiasz i obmyślasz plan działania na dzisiaj, po czym zapisujesz zadania na swojej liście kontrolnej.  Niecały kwadrans później masz swój pierwszy briefing, na którym przekazujesz pracownikom zadania zlecone przez centralę.

Omawiasz szczegółowo priorytety realizowanych zadań w ujęciu dziennym, tygodniowym oraz miesięcznym, delegujesz zadania pomiędzy pracowników biorąc pod uwagę ich wiedzę i doświadczenie. Pół godziny później efektywnie negocjujesz zakup nowej partii produktów z kluczowym kontrahentem, uzyskując obniżkę ceny zakupu netto o 15% w zamian za zwiększenie wolumenu przyszłej dostawy. Patrzysz na zegarek, za niecałą godzinę rozpoczniesz szkolenie kolejnej grupy pracowników z innego oddziału firmy, jako coach skupisz się na nowoczesnych technikach sprzedaży, nowych produktach, na koniec opowiesz im o technikach asertywności. Twój zespół powiększy się od następnego miesiąca o nowego pracownika…cóż w dniu dzisiejszym czeka Cię jeszcze rozmowa z kilkoma kandydatami na stanowisko specjalisty ds. analiz finansowych. Dzień powoli dobiega końca, bierzesz do ręki listę kontrolną i wykreślasz kilka podpunktów, wykonałeś wraz z zespołem wszystkie zadania na dzień dzisiejszy. Przed końcem swojej zmiany raportujesz osiągnięte dzienne wyniki sprzedażowe do dyrektora regionalnego. Jutro przeprowadzisz coroczną ocenę pracowniczą dla swojego personelu pozwalającą ocenić ich mocne i słabe strony oraz wskazać obszary do potencjalnego rozwoju.

Zamykasz biuro i wychodzisz z budynku, zakończyłeś swój dzień roboczy. W telegraficznym skrócie przedstawiliśmy Tobie hipotetyczny dzień z życia kierownika zespołu pracowniczego, który obrazuje jako może wyglądać Twoja praca na stanowiskach zarządczych bądź specjalistycznych w dowolnej organizacji po ukończeniu studiów. Witaj w świecie przyszłych menedżerów i specjalistów z dziedziny zarządzania organizacją. Sprzedaż, usługi, administracja, transport, turystyka czy gastronomia w tym przypadku branża czy sektor gospodarki nie ma znaczenia, bo zyskasz wiedzę i umiejętności transferowalne a więc możliwe do przeniesienia i zastosowania na niemal każdym stanowisku pracy i w każdej organizacji. Innymi słowy jeżeli planujesz pracować w niedalekiej przyszłości jako menedżer zespołu pracowniczego, team leader, specjalista ds. administracji, konsultant ds. coachingu i mentoringu, analityk biznesowy, project manager, audytor wewnętrzny bądź doradca ds. szkoleń pracowniczych to właśnie trafiłeś w dziesiątkę i chcielibyśmy Cię zaprosić na studia II stopnia w ramach nowopowstałego obszaru Zarządzanie organizacją.

Cele kształcenia

W ostatnim dziesięcioleciu możemy mówić o szybkiej akceleracji procesów gospodarczych zarówno w ujęciu globalnym jak i krajowym. Świat zdecydowanie przyśpieszył, głównie za sprawą upowszechniania się innowacyjnych technologii w wielu obszarach naszego życia, powstają nowe technologie komunikacji, modele prowadzenia biznesu czy organizacji. Świat się zmienił, a dynamiczna gospodarka wymusza nieustannie adaptację do zmieniających się płynnie warunków otoczenia. Z roku na rok powstają nowe firmy, zwłaszcza rozbudowie ulega segment handlu e-commerce, zwiększa się podaż miejsc pracy w różnych sektorach i branżach gospodarczych. Człowiek stał się najlepszą inwestycją, umiejętności miękkie nabrały w ostatnim dziesięcioleciu na tyle dużego znaczenia, że są zestawiane na równi lub wyżej z umiejętnościami twardymi jakimi dysponuje poszczególny pracownik. Pracodawcy już dawno zauważyli, że kompetencje twarde nie mają większego znaczenia, jeżeli nie zostaną podparte umiejętnościami interpersonalnymi, osobistymi. Coraz częściej headhunterzy postrzegają umiejętności miękkie za ważniejsze od umiejętności twardych.  To właśnie miękkie kompetencje pracownicze będą decydowały teraz o sukcesie bądź porażce danej organizacji w dzisiejszym świecie gospodarczym. Z drugiej strony obserwujemy trend w postaci zwiększonego zapotrzebowania na menedżerów i specjalistów z dziedziny zarządzania organizacją, gospodarka wciąż się rozrasta, powstają nowe firmy zgłaszające zapotrzebowanie na kadrę zarządczą średniego i wysokiego szczebla.

Głównym celem kształcenia na tym obszarze jest wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności niezbędne do sprawnego, efektywnego, a zarazem nowoczesnego zarządzania różnego rodzaju organizacjami bez względu na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, formę organizacyjno-prawną oraz wielkość. Obszar Zarządzanie organizacją koncentruje się na wiedzy o organizacji i na człowieku jako podmiocie tworzącym struktury w zakresie realizacji procesów zarządczych w organizacjach biznesowych na wszystkich poziomach zarządzania. Jako przyszli menedżerowie bądź specjaliści średniego i wyższego szczebla będą dysponować wiedzą i kompetencjami w zakresie kierowania zespołami, organizowania pracy personelu, delegowania zadań, rozwiązywania problemów i podejmowania szybkich decyzji w wymiarze strategicznym i operacyjnym. Z drugiej strony będą odpowiedzialni za prowadzone negocjacje biznesowe, procesy motywowania, rekrutacji i derekrutacji personelu oraz za wprowadzanie systemu szkoleń w firmie czy też będą potrafili przeprowadzić okresową ocenę pracowniczą. Zdobyta wiedza i umiejętności praktyczne będą miały charakter transferowalny, co pozwoli na ich przeniesienie i wykorzystanie niezależnie od miejsca wykonywanej pracy, stanowiska bądź branży, a w konsekwencji zwiększa szanse absolwenta na znalezienie zatrudnienia na krajowym rynku pracy.

Wiedza

Podczas dwuletnich studiów magisterskich nabędziesz wiedzę z zakresu tworzenia struktur w różnych typach organizacji, poznasz aspekty pracy zespołowej wraz z najczęściej pojawiającymi się problemami, jakie stoją przed menedżerem zespołu. Nauczysz się w jaki sposób efektywnie kierować, delegować zadania, organizować pracę oraz sprawować bezpośredni nadzór i kontrolę nad podległym zespołem pracowniczym w organizacji. Zyskasz wiedzę o tym jak zostać skutecznym liderem bądź przywódcą budując swoją pozycję zespole. Poznasz tajniki sprawnej komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz skutecznego rozwiązywania konfliktów interpersonalnych. Nasi specjaliści wprowadzą Ciebie w świat zarządzania ryzykiem oraz zarządzania zmianą przy jednoczesnym wykorzystaniu informatycznych systemów wspomagania zarządzania.

Zdobędziesz wiedzę o współczesnych koncepcjach zarządzania oraz stylach kierowania. Opowiemy Tobie o prawnych i etycznych aspektach zarządzania organizacją. Dowiesz się od naszych ekspertów o tym jak skutecznie zrekrutować nowych pracowników, jakie wybrać metody selekcji, by dokonać optymalnego wyboru spośród dostępnych kandydatów. Zdobędziesz wiedzę w jaki sposób przeprowadzać okresową ocenę pracowników, wykorzystywać nowoczesne systemy motywowania pracowników. Przekażemy Tobie w jaki sposób przeprowadzić szkolenia pracowników, po to, by właściwie zaplanować właściwą ścieżkę rozwoju ich kariery i kluczowych kompetencji. Uzyskasz szczegółowe informacje o zasadach rządzących negocjacjami w świecie biznesu, dowiesz się jakie cechy powinien posiadać skuteczny negocjator oraz jakie style negocjacji są obecnie stosowane.

Umiejętności

Pomożemy Tobie rozwinąć szeroko rozumiane umiejętności miękkie: wykorzystasz w praktyce szereg technik asertywnych pozwalających na skuteczną obronę własnego zdania i terytorium, dzięki czemu nie poddasz się manipulacjom i naciskom ze strony innych ludzi. Podczas licznych warsztatów wykorzystasz praktyczne umiejętności pozwalające Tobie efektywniej zarządzać i organizować pracę własną, ustalać priorytety oraz terminowo realizować powierzone zadania. By poradzić sobie z wszechobecną krytyką wykorzystasz szereg wyrafinowanych psychotechnik stosowanych z powodzeniem już od dziesięcioleci. Wystąpienia publiczne nie będą już Ciebie przerażać,  gdyż dzięki pracy z naszymi specjalistami zyskasz umiejętność panowania nad własnym stresem oraz emocjami. Być może wykorzystasz w tym przypadku model inteligencji emocjonalnej Meyera i Saloveya lub Golemana. Z powodzeniem dokonasz wyboru pomiędzy demokratycznym, autorytarnym bądź liberalnym stylem kierowania. Samodzielnie zredagujesz i przeprowadzisz sesję AC/DC pozwalającą na ocenę i weryfikację kompetencji potencjalnych kandydatów do pracy na danym stanowisku.

Zarządzanie przez cele (ZPC) stanie się dla Ciebie skutecznym panaceum pozwalającym na sprawne kierowanie działaniami organizacji na każdym poziomie zarządzania, co pozwoli na sprawną realizację postawionych zadań przed pracownikami. Jako negocjator w kontaktach biznesowych skorzystasz z dającej wspaniałe rezultaty powszechnie znanej techniki BATNA. Dokonasz samodzielnej identyfikacji zachowań rynkowych konsumenta, przeprowadzisz analizę potrzeb klienta w ramach badań rynkowych, które mają kluczowe znaczenie dla prosperity firmy. Staniesz się specjalistą w dziedzinie stosowania trójstopniowej analizy PEST pozwalającej na wyznaczenie przyszłej strategii firmy. Zastosujesz w praktyce nowoczesne narzędzia public realtions oraz zaprojektujesz kampanie public relations w budowaniu relacji społecznych w otoczeniu biznesowym. To tylko jedne z wielu innych przydatnych umiejętności praktycznych jakie nabędziesz w toku studiów w ramach obszaru Zarządzanie organizacją. W toku studiów zapewniamy naszym studentom doskonalenie i pogłębianie umiejętności komunikacyjnych w zakresie języka angielskiego.

Wykaz wybranych przedmiotów

 • Współczesne koncepcje zarządzania
 • Wprowadzenie do coachingu
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie operacyjne
 • Zarządzanie projektami i budowanie zespołu
 • Zarządzanie rozwojem firmy
 • Etyka w zarządzaniu organizacją
 • Psychologia zarządzania
 • Trening inteligencji emocjonalnej
 • Public relations
 • Negocjacje menedżerskie
 • Rozwój kompetencji menedżerskich
 • Elementy psychologii menedżerskiej
 • Menedżer w zarządzaniu zmianą
 • Zintegrowana komunikacja marketingowa
 • Badania rynku
 • Wystąpienia publiczne
 • Budowanie wizerunku marki pracodawcy
 • Development and Assessment Center
 • Gra decyzyjna
 • Język obcy
 • Praktyka branżowa

Perspektywy zatrudnienia

Na chwilę obecną praktycznie każda firma bądź organizacja poszukuje specjalistów bądź menedżerów w dziedzinie zarządzania różnego rodzaju organizacjami, potrzebni są kompetentni fachowcy do organizowania pracy zespołowej i kierowania zespołami, skuteczni negocjatorzy, osoby posiadające ponadprzeciętne zdolności przywódcze bądź analityczne. Wystarczy tylko na chwilę przejrzeć popularne serwisy zwierające ogłoszenia pracodawców, by odkryć mnogość ofert pracy z dziedziny zarządzania.

Absolwenci obszaru Zarządzanie organizacją dzięki zdobyciu transferowalnej wiedzy i umiejętności z powodzeniem znajdą zatrudnienie w różnych branżach i sektorach gospodarki krajowej zarówno w organizacjach prywatnych jak i publicznych, tak naprawdę nie ma znaczenia rodzaj działalności biznesowej, forma organizacyjno-prawna, forma własności, liczy się to, że dysponują uniwersalną wiedzą i umiejętnościami, które mogą zastosować z powodzeniem na dowolnym stanowisku podejmując zatrudnienie w dowolnej firmie.

Absolwenci mogą podjąć zatrudnienie w działach sprzedaży, logistyki, księgowości, zarządzania zasobami ludzkimi, marketingu i promocji, rachunkowości zarządczej i controllingu. Firmy produkcyjne oraz usługowe stoją dla nich otworem. Z pewnością znajdą również pracę w jednostkach administracji publicznej, jednostkach samorządu terytorialnego, firmach konsultingowych bądź prowadzących szkolenia pracownicze, organizacjach non-profit, instytucjach kultury, bankach i instytucjach finansowych. Absolwenci mogą wykonywać pracę na następujących stanowiskach:

 • Specjalista ds. coachingu
 • Specjalista  ds. mentoringu
 • Analityk biznesowy
 • Analityk ds. ryzyka
 • Specjalista ds. administracji
 • Konsultant ds. planowania strategicznego
 • Specjalista ds. organizacji i zarządzania
 • Pracownik działu marketingu
 • Pracownik działu promocji
 • Specjalista ds. rekrutacji
 • Pracownik działu HR
 • Menedżer działu personalnego
 • Specjalista ds. szkoleń zawodowych
 • Specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi
 • Konsultant ds. kariery zawodowej
 • Team leader
 • Project manager
 • Audytor wewnętrzny
 • Specjalista ds. controllingu

Przygotowanie praktyczne

Zgodnie z profilem kształcenia program wyższych studiów zawodowych (profil praktyczny) kładzie szczególny nacisk na przygotowanie praktyczne studentów do pracy zawodowej. Cel ten realizowany jest poprzez:

 • zajęcia z nauczycielami z doświadczeniem w danej branży
 • spotkania z ekspertami, organizację wydarzeń branżowych
 • możliwość certyfikowania określonych kompetencji, ćwiczenia projektowe i laboratoryjne (w salach bogato wyposażonych w profesjonalną aparaturę)
 • obligatoryjne praktyki zawodowe

Harmonogram czesnego

DOFINANSOWANIE
Dofinansowanie kończy się za:
Ilość ratKwota
czesne stałe
12460 zł 575 zł
10528 zł 660 zł
41 272 zł 1 590 zł
22 520 zł 3 150 zł
14 800 zł 6 000 zł