Zarządzanie w sektorze TSL

Zarządzanie w sektorze TSL

Licencjackie 6 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

Celem kształcenia jest przygotowanie absolwentów o wysokich umiejętnościach praktycznych dla rozwijającego się dynamicznie sektora TSL w zakresie zarządzania transportem, organizacji procesu spedycyjnego, świadczenia usług logistycznych. Ponadto absolwenci będą przygotowani do podejmowania decyzji dotyczących  organizowania  transportu i usług logistycznych. Celem kształcenia jest także nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie projektowania łańcuchów dostaw, zarządzania logistyką zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji.  Będą także przygotowani do stosowania wiedzy z zakresu logistyki dla rozwiązywania problemów  zarządczych i ekonomicznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych  i instytucjach.

Wiedza

 1. Kompetencje społeczne: absolwent posiada zdolność twórczego (innowacyjnego) myślenia, zdolność organizowania pracy zespołowej i kierowania zespołami, jest asertywny.
 2. Rodzaj i zakres wiedzy:
 • znajomość mechanizmów funkcjonowania sektora TSL,  
 • gałęzie transportu, systemy transportowe
 • logistyka zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji, systemu logistyczne
 • spedycja, organizowanie i zarządzanie transportem
 • łańcuchy dostaw
 • usługi logistyczne, centra logistyczne
 • logistyka zwrotna, ekologistyka
 • projektowania i organizowania procesów transportowych oraz logistycznych
 1. Kształtowane umiejętności w tym kompetencje zawodowe, jak: analiza rynków transportowych, sterowanie procesami transportowymi, zarządzania flotą pojazdów, projektowanie systemów logistycznych i transportowych, procesy spedycyjne.
 2. Formy kształcenia i poziom kompetencji w zakresie języków obcych: kompetencje językowe zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
 3. Zakres i rekomendowane formy umiędzynarodowienia: wykłady w języku angielskim, udział w programie Erasmus.

Wykaz wybranych przedmiotów

 • Ekonomika transportu
 • Gospodarka magazynowa
 • Logistyka produkcji
 • Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji
 • Planowanie logistyczne
 • Podstawy spedycji
 • Podstawy zarządzania
 • Procedury i trendy w transporcie
 • Systemy informatyczne w TSL
 • Systemy transportowe
 • Zarządzanie łańcuchami dostaw

Perspektywy zatrudnienia

1. Uprawnienia do wykonywania zawodu: przygotowanie do egzaminu do uzyskania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym.

2. Możliwości zatrudnienia –  przedsiębiorstwa  transportowe, spedycyjnych,  komórki odpowiedzialne  za transport i na takich stanowiskach jak  spedytor, specjalista ds. transportu.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
I ROK
czesne progresywne
II ROK
czesne progresywne
III ROK
czesne progresywne
12380 zł330 zł380 zł445 zł
10435 zł380 zł435 zł510 zł
41 050 zł915 zł1 050 zł1 230 zł
22 075 zł1 810 zł2 075 zł2 440 zł
13 950 zł3 450 zł3 950 zł4 650 zł