Zarządzanie w sektorze TSL - nabór zimowy

Zarządzanie w sektorze TSL - nabór zimowy

Licencjackie 6 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

Celem kształcenia jest przygotowanie absolwentów o wysokich umiejętnościach praktycznych dla rozwijającego się dynamicznie sektora TSL w zakresie zarządzania transportem, organizacji procesu spedycyjnego, świadczenia usług logistycznych. Ponadto absolwenci będą przygotowani do podejmowania decyzji dotyczących  organizowania  transportu i usług logistycznych. Celem kształcenia jest także nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie projektowania łańcuchów dostaw, zarządzania logistyką zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji.  Będą także przygotowani do stosowania wiedzy z zakresu logistyki dla rozwiązywania problemów  zarządczych i ekonomicznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych  i instytucjach.

Wiedza

 1. Kompetencje społeczne: absolwent posiada zdolność twórczego (innowacyjnego) myślenia, zdolność organizowania pracy zespołowej i kierowania zespołami, jest asertywny.
 2. Rodzaj i zakres wiedzy:
 • znajomość mechanizmów funkcjonowania sektora TSL,  
 • gałęzie transportu, systemy transportowe
 • logistyka zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji, systemu logistyczne
 • spedycja, organizowanie i zarządzanie transportem
 • łańcuchy dostaw
 • usługi logistyczne, centra logistyczne
 • logistyka zwrotna, ekologistyka
 • projektowania i organizowania procesów transportowych oraz logistycznych
 1. Kształtowane umiejętności w tym kompetencje zawodowe, jak: analiza rynków transportowych, sterowanie procesami transportowymi, zarządzania flotą pojazdów, projektowanie systemów logistycznych i transportowych, procesy spedycyjne.
 2. Formy kształcenia i poziom kompetencji w zakresie języków obcych: kompetencje językowe zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
 3. Zakres i rekomendowane formy umiędzynarodowienia: wykłady w języku angielskim, udział w programie Erasmus.

Wykaz wybranych przedmiotów

 • Ekonomika transportu
 • Gospodarka magazynowa
 • Logistyka produkcji
 • Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji
 • Planowanie logistyczne
 • Podstawy spedycji
 • Podstawy zarządzania
 • Procedury i trendy w transporcie
 • Systemy informatyczne w TSL
 • Systemy transportowe
 • Zarządzanie łańcuchami dostaw

Perspektywy zatrudnienia

1. Uprawnienia do wykonywania zawodu: przygotowanie do egzaminu do uzyskania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym.

2. Możliwości zatrudnienia –  przedsiębiorstwa  transportowe, spedycyjnych,  komórki odpowiedzialne  za transport i na takich stanowiskach jak  spedytor, specjalista ds. transportu.

Harmonogram czesnego

Ilość ratKwota
czesne stałe
12520 zł
10595 zł
41 430 zł
22 835 zł
15 400 zł