Zasoby ludzkie w gospodarce i organizacji I st - nabór zimowy

Zasoby ludzkie w gospodarce i organizacji I st - nabór zimowy

Licencjackie 6 SEMESTRÓW

Cele kształcenia

Wyposażenie przyszłych absolwentów w wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do wykonywania pracy w zawodach związanych z gospodarowaniem kapitałem ludzkim.

Program studiów jest ukierunkowany na opanowanie ogólnej i szczegółowej wiedzy z zakresu:

 • gospodarowania kapitałem ludzkim,
 • przygotowanie do prowadzenia działalności praktycznej w podmiotach systemu gospodarczego,
 • kształtowanie humanistycznego stosunku do ogólnoludzkich wartości,
 • dążenie do ciągłego podnoszenia kwalifikacji poprzez samokształcenie

Wiedza

W trakcie studiów absolwent zdobywa wiedzę z zakresu:

 • gospodarowania kapitałem ludzkim zachodzących w przedsiębiorstwach, układach lokalnych, regionalnych, krajowych oraz międzynarodowych,
 • pracy w zespołach i grupach pracowniczych,
 • systemów motywacji pracowników,
 • zasad rekrutacji i doboru pracowników.

Umiejętności

Poza rozległą wiedzą absolwenci nabywają umiejętności zawodowe dotyczące:

 • podejmowania decyzji ekonomicznych w zakresie gospodarowania kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie lub innej instytucji,
 • oceny kwalifikacji pracownika,
 • samodzielnego proponowania rozwiązań problemów ekonomicznych, które wiążą się z kwalifikacją i wyceną wartości kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie,
 • samodzielnego podejmowania właściwych decyzji pracowniczych i innych związanych z zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie oraz instytucji.

Wykaz wybranych przedmiotów

Wybrane przedmioty:

 • Prawo pracy
 • Psychologia pracy
 • Polityka rynku pracy i zatrudnienia
 • Ocena i rozwój pracowników
 • Badanie rynku pracy
 • Zarządzanie konfliktem
 • Podstawy kierowania zespołami pracowniczymi
 • Etyka pracy
 • Ekonomika i organizacja pracy w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie karierami i rozwojem pracowników
 • Organizacja pracy kierowniczej
 • Zarządzanie projektami
 • Informatyka w zarządzaniu
 • Selekcja i dobór kadr
 • Nowoczesne systemy motywacyjne
 • Zasoby pracy w przedsiębiorstwie

Perspektywy zatrudnienia

Zatrudnienie znajdziesz w firmach poszukujących pracowników na takie stanowiska jak: 

 • Specjalista ds. Zarządzania zasobami ludzkimi w działach personalnych, również działach kadr i płac, w różnych typach przedsiębiorstw i instytucji,
 • Menedżer zarządzający pracą zespołów ludzkich,
 • Doradca personalny, odpowiedzialny za rekrutację i derekrutację personelu oraz zarządzanie wynikami pracy,
 • Menedżer i Specjalista w firmach doradztwa personalnego,
 • Doradca zawodowy lub personalny w biurach pracy, doradzający poszukującym pracy i poszukującym odpowiednich pracowników,
 • Konsultant do spraw personalnych w instytucjach publicznych, samorządowych i pozarządowych.

Harmonogram czesnego

DOFINANSOWANIE
Dofinansowanie kończy się za:
Ilość ratKwota
czesne stałe
12416 zł 520 zł
10476 zł 595 zł
41 144 zł 1 430 zł
22 268 zł 2 835 zł
14 320 zł 5 400 zł